Θεοδοσία Μπίτζου

Tα παιδιά μου

9/1/02

Τα παιδιά μου είναι η Ήβη 9 χρονών, ο Γιώργος 4.5 χρονών και η Ειρήνη 2.5 χρονών.
Στα κορίτσια μου αρέσει ο χορός και στον Γιώργο τα "ηλεκτρονικά".
O άνδρας μου είναι ο Μανώλης Κατεβαίνης.
Αρχική Σελίδα | Η οικογένειά μου | Οι ζωγραφιές μου