Θεοδοσία Μπίτζου

Διδασκαλία
Διδάσκω επαγγελματίες Σχεδίαση με Υπολογιστή, σε δυο-τρεις διαστάσεις στο σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD, σε σεμινάρια που διοργανώνω στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, σε συνεχή βάση από το 1990. Για το πρόγραμμα αυτό είμαι αναγνωρισμένη εκπαιδεύτρια από την Autodesk, καθώς και το Ινστιτούτο Πληροφορικής είναι Αναγνωρισμένο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Eπίσης, έχω διδάξει Γραμμικό και Ελεύθερο σχέδιο για δυο χρόνια στην Β' Λυκείου.
Άλλες Σελίδες: Αρχική Σελίδα | Προσωπική Σελίδα