Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Ψηφιακή Σχεδίαση ΗΥ-120

This page is provided in english also

Διδάσκων: Απόστολος Τραγανίτης , Αναπληρωτής Καθηγητής
Βοηθοί: Βαγγέλης Αντωνιάδης, Παύλος Ρομπογιαννάκης, Μανόλης Σπανάκης, Μιχάλης Καλοχριστιανάκης, Βέτα Καλύβα, Aγγελος Κόντος, Στέφανος Παπαδάκης


Γενική Περιγραφή