ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2002
Τμ. Επ. Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελική Εξέταση Β' Περιόδου

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2003, 9:05 - 12:00 π.μ.

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα ως εξής:


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 12 Sep. 2003, by M. Katevenis.