ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2002
Τμ. Επ. Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα (Ημέρες/Ώρες)

Προκαταρκτική Έκδοση - 23 Σεπτεμβρίου 2002


0. Τμήματα ειδικά και μόνο γιά το Εργαστήριο 0:

Το Εργαστήριο 0 απευθύνεται κυρίως στους πρωτοετείς φοιτητές, διαρκεί μόνο 1 ώρα (ή και αρκετά λιγότερο γιά πολλούς), και θα γίνει τις παρακάτω μέρες και ώρες, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου του κάθε φοιτητή. Σημαντικό: διαβάστε την εκφώνηση της άσκησης πριν φτάσετε στο εργαστήριο.
                Φοιτητές:
   Ημέρα/Ώρα:        (αρ.μητρ)  Βοηθοί:

  Τετάρτη 25/9, 11-12 π.μ.  1459-1478  Σπανάκης, Χατζόπουλος
  Τετάρτη 25/9, 12-1 μ.μ.  1479-1498  Σπανάκης, Χατζόπουλος

  Τετάρτη 25/9, 3-4 μ.μ.  1499-1518  Σίμος, Σπανάκης
  Τετάρτη 25/9, 4-5 μ.μ.  1519-1538  Σίμος, Σπανάκης

  Πέμπτη 26/9, 3-4 μ.μ.  1539-1558  Παπαευσταθίου, Παπαδάκης
  Πέμπτη 26/9, 4-5 μ.μ.  1559-1578  Παπαευσταθίου, Παπαδάκης 
Οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών που επανεγγράφονται στο μάθημα θα περάσουν από το εργαστήριο μιά οποιαδήποτε από τις παραπάνω μέρες και ώρες, κατά προτίμηση προς το τέλος της ώρας ώστε να έχει λιγότερο κόσμο, γιά μιά σύντομη γνωριμία με τη νέα πλακέτα του εργαστηρίου (ευχαρίστως να κάνουν και τα πειράματα 0.1 - 0.3 εάν βρούν ελεύθερη πλακέτα), και γιά να δηλώσουν προτιμήσεις γιά τα μόνιμα εργαστηριακά τμήματα, όπως περιγράφεται παρακάτω.


1. Τμήματα γιά τα Υπόλοιπα Εργαστήρια (1-11):

Οι υπόλοιπες εργαστηριακές ασκήσεις θα διαρκούν από 1 έως 2 ώρες η καθεμία, ανάλογα με την πολυπλοκότητά τους. Οι πρωτοετείς φοιτητές κατατάσονται στα τμήματα ανάλογα με τον αριθμό μητρώου τους, οι δε φοιτητές μεγαλυτέρων ετών ανάλογα με το ποιά άλλα μαθήματα παίρνουν, σύμφωνα με τις προτιμήσεις που θα δηλώσουν όπως περιγράφεται παρακάτω. Να θυμάστε πάντα ότι πριν φτάσετε στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε κάνει γραπτά την προετοιμασία που προδιαγράφει η εκφώνηση της άσκησης, και ότι σε αυτήν θα βαθμολογείστε.

  Ημέρα/Ώρα:   Φοιτητές:  Βοηθοί:

  Δευτέρα 9-11  (μεγ.ετών)  Ευαγγελάτου
  Δευτέρα 11-1  (μεγ.ετών)  Ευαγγελάτου
  Δευτέρα 1-3  1459-1468  Ευαγγελάτου
  Δευτέρα 3-5  1469-1486  Αθανασοπούλου, Σπανάκης
  Δευτέρα 5-7  (μεγ.ετών)  Αθανασοπούλου, Παπαευσταθίου

  Τρίτη 9-11   (μεγ.ετών)  Χατζόπουλος
  Τρίτη 1-3   1487-1496  Αλεγκάκης
  Τρίτη 3-5   1497-1514  Αθανασοπούλου, Σίμος
  Τρίτη 5-7   (μεγ.ετών)  Παπαδάκης
  Τρίτη 7-9   1515-1532  Παπαδάκης, Παπαευσταθίου

  Τετάρτη 11-1  (μεγ.ετών)  Σπανάκης, Χατζόπουλος
  Τετάρτη 3-5  1533-1550  Σίμος, Σπανάκης
  Τετάρτη 5-7  (μεγ.ετών)  Αλεγκάκης, Σίμος

  Πέμπτη 9-11  (μεγ.ετών)  Χατζόπουλος
  Πέμπτη 1-3   1551-1560  Αλεγκάκης
  Πέμπτη 3-5   1560-1578  Παπαευσταθίου, Παπαδάκης

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Αργιών, κλπ:
Όποτε χάνεται μία ημέρα εργαστηρίων λόγω αργίας κλπ, όπως π.χ. τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, τα εργαστήρια εκείνης της ημέρας μεταφέρονται στο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, στις ίδιες ώρες που ήταν αρχικά το καθένα.


2. Δήλωση Προτιμήσεων γιά Φοιτητές Μεγαλυτέρων Ετών:

Οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών που επανεγγράφονται στο μάθημα καλούνται να δηλώσουν προτιμήσεις γιά τα μόνιμα εργαστηριακά τμήματα ως εξής. Στη διάρκεια του Εργαστηρίου 0, δώστε στο βοηθό του εργαστηρίου το όνομά σας, αριθμό μητρώου, e-mail, και τη σειρά προτίμησής σας γιά τα παραπάνω Τμήματα. Δηλώστε με σειρά προτίμησης όλα τα τμήματα που δεν συγκρούονται με άλλα μαθήματά που παίρνετε, και δώστε επίσης τον κατάλογο των μαθημάτων στα οποία θα εγγραφείτε. Τα επιλέξιμα τμήματα, με τις ονομασίες τους, είναι:
    A: Δευτέρα 9-11         E: Τρίτη 5-7
    B: Δευτέρα 11-1         F: Τετάρτη 11-1
    C: Δευτέρα 5-7         G: Τετάρτη 5-7
    D: Τρίτη 9-11          H: Πέμπτη 9-11 
Τα στοιχεία που θα δώσετε θα τα βάλει ο βοηθός σε ένα αρχείο με μία γραμμή ανά φοιτητή, η οποία θα μοιάζει ώς εξής: το οποίο σημαίνει ότι ο κ. Παπαδάκης, με αριθμό μητρώου 1800 και e-mail pap@csd.uoc.gr, ποτιμά το Τμήμα C, αλλοιώς το G, στη συνέχεια το D, μετά το A, και τελευταίο το H, ενώ δεν μπορεί να τοποθετηθεί στα τμήματα B, E, ή F, διότι παίρνει τα μαθήματα HY-120, HY-215, HY-217, HY-240, και ΜΑΘ-103.


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 23 Sep. 2002, by M. Katevenis.