ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2003
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα (Ημέρες/Ώρες)

Έκδοση 1 - 23 Σεπτεμβρίου 2003

0. Τμήματα ειδικά και μόνο γιά το Εργαστήριο 0:

Το Εργαστήριο 0 απευθύνεται μόνο στους πρωτοετείς φοιτητές, διαρκεί μόνο 1 ώρα, και θα γίνει τις παρακάτω μέρες και ώρες, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου του κάθε φοιτητή. Όσοι επιθυμείτε να εγγραφείτε στο μάθημα γιά πρώτη φορά αλλά δεν έχετε ακόμη αριθμό μητρώου ή είστε φοιτητές άλλων Τμημάτων, πηγαίνετε σε ένα από τα δύο τμήματα της Παρασκευής. Σημαντικό: διαβάστε την εκφώνηση της άσκησης πριν φτάσετε στο εργαστήριο. Το Εργαστήριο βρίσκεται στο υπόγειο του Λευκού Κτιρίου Β, δωμάτιο Β-003.
                Φοιτητές:
   Ημέρα/Ώρα:        (αρ.μητρ)  Βοηθοί:

  Πέμπτη 25/9, 11-12 π.μ.  1598-1621  Μαρκάκη, Πουλακάκης
  Πέμπτη 25/9, 12- 1 μ.μ.  1622-1645  Μαρκάκη, Πουλακάκης
  Πέμπτη 25/9,  5-6 μ.μ.  1646-1669  Μελισσάρης, Σίμος
  Πέμπτη 25/9,  6-7 μ.μ.  1670-1693  Μελισσάρης, Σίμος

  Παρασκεύη 26/9, 11-12 π.μ. 1694-1717  Ευαγγελάτου, Κουκουρίκος
  Παρασκεύη 26/9, 12-1 μ.μ.  1718-1741  Ευαγγελάτου, Κουκουρίκος 

1. Τμήματα γιά τα Υπόλοιπα Εργαστήρια (1-11):

Οι υπόλοιπες εργαστηριακές ασκήσεις θα διαρκούν 2 ώρες η καθεμία. Το εργαστήριο 1 θα ξεκινήσει όχι πριν τις 6 Οκτωβρίου. Οι φοιτητές κατατάσονται στα τμήματα ανάλογα με τον αριθμό μητρώου τους, χωριστά οι φοιτητές Επ.Υπολογιστών με Α.Μ. από 1598 έως και 1717 (δηαλδή οι περισσότεροι από τους πρωτοετείς), και χωριστά όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου τους. Εάν το τμήμα που σας αντιστοιχεί συμπίπτει με ώρα μαθήματος το οποίο παίρνετε, δηλώστε το σε έναν από τους βοηθούς κατά τις ώρες του εργαστηρίου 0, και δώστε του όλες τις εναλλακτικές σας δυνατότητες. Να θυμάστε πάντα ότι πριν φτάσετε στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε καταλάβει πλήρως τη θεωρία του εργαστηρίου και να έχετε κάνει γραπτά την προετοιμασία που προδιαγράφει η εκφώνηση της άσκησης, και ότι σε αυτά θα βαθμολογείστε.
  Τμ. Ημέρα/Ώρα:   Φοιτητές:  Βοηθός:

  A0 Δευτέρα 9-11  1598-1609  Μαρκάκη
  A1 Δευτέρα 9-11  1610-1621  Μπικάκης
  A2 Δευτέρα 11-1  1622-1633  Μαρκάκη
  A3 Δευτέρα 11-1  1634-1645  Μπικάκης
  A4 Τρίτη 1-3   1646-1657  Μελισσάρης
  A5 Τρίτη 5-7   1658-1669  Σίμος
  A6 Τετάρτη 3-5  1670-1681  Αδαμάκης
  A7 Τετάρτη 3-5  1682-1693  Σαρμής
  A8 Πέμπτη 5-7   1694-1705  Παπαχρήστου
  A9 Παρασκ. 11-1  1706-1717  Πουλακάκης

Οι υπόλοιποι φοιτητές ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ. τους:

  B0 Δευτέρα 3-5  Α.Μ. σε 0  Πουλακάκης
  B1 Δευτέρα 3-5  Α.Μ. σε 1  Ευαγγελάτου
  B2 Δευτέρα 7-9  Α.Μ. σε 2  Ευαγγελάτου
  B3 Τρίτη 3-5   Α.Μ. σε 3  Μελισσάρης
  B4 Τρίτη 3-5   Α.Μ. σε 4  Κουκουρίκος
  B5 Τρίτη 7-9   Α.Μ. σε 5  Κουκουρίκος
  B6 Τρίτη 7-9   Α.Μ. σε 6  Σίμος
  B7 Τετάρτη 5-7  Α.Μ. σε 7  Αδαμάκης
  B8 Τετάρτη 5-7  Α.Μ. σε 8  Σαρμής
  B9 Πέμπτη 7-9   Α.Μ. σε 9  Παπαχρήστου

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Αργιών, κλπ:
Όποτε χάνεται μία ημέρα εργαστηρίων λόγω αργίας κλπ, όπως π.χ. τη Τρίτη 28 Οκτωβρίου, τα εργαστήρια εκείνης της ημέρας μεταφέρονται στο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, στις ίδιες ώρες που ήταν αρχικά το καθένα.


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 23 Sep. 2003, by M. Katevenis.