ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2003
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα (Ημέρες/Ώρες)

Έκδοση 3 - 24 Οκτωβρίου 2003

Τμήματα Εργαστηρίων 1-11

Οι εργαστηριακές ασκήσεις διαρκούν 2 ώρες η καθεμία. Οι φοιτητές κατατάσονται στα τμήματα ανάλογα με τον αριθμό μητρώου τους. Οι φοιτητές Επ. Υπολογιστών με Α.Μ. από 1598 έως και 1717 --δηλαδή οι περισσότεροι από τους πρωτοετείς-- κατατάσονται στα 10 τμήματα "Α". Όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές κατατάσονται στα 10 τμήματα "Β" ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου τους, εκτός από τις απαραίτητες εκείνες μετακινήσεις μεταξύ τμημάτων "Β" που έγιναν μετά από υπόδειξη του αρμόδιου βοηθού του μαθήματος. Να θυμάστε πάντα ότι πριν φτάσετε στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε καταλάβει πλήρως τη θεωρία του εργαστηρίου και να έχετε κάνει γραπτά την προετοιμασία που προδιαγράφει η εκφώνηση της άσκησης, και ότι σε αυτά θα βαθμολογείστε (και στην προετοιμασία, αλλά και --κυρίως-- στην κατανόηση).
  Τμ. Ημέρα/Ώρα:   Φοιτητές:  Βοηθός:

  A0 Δευτέρα 9-11  1598-1609  Μπικάκης
  A1 Δευτέρα 9-11  1610-1621  Μαρκάκη
  A2 Δευτέρα 11-1  1622-1633  Μαρκάκη
  A3 Δευτέρα 11-1  1634-1645  Μπικάκης
  A4 Τρίτη 1-3   1646-1657  Μελισσάρης
  A5 Τρίτη 5-7   1658-1669  Σίμος
  A6 Τετάρτη 3-5  1670-1681  Αδαμάκης
  A7 Πέμπτη 11-1  1682-1693  Γραφανάκης
  A8 Πέμπτη 5-7  1694-1705  Παπαχρήστου
  A9 Πέμπτη 11-1  1706-1717  Πουλακάκης

Οι υπόλοιποι φοιτητές ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ. τους:

  B0 Τρίτη 1-3   Α.Μ. σε 0  Γραφανάκης  (πληρότητα 9/12)
  B1 Δευτέρα 3-5  Α.Μ. σε 1  Ευαγγελάτου
  B2 Δευτέρα 7-9  Α.Μ. σε 2  Ευαγγελάτου  (πληρότητα 7/12)
  B3 Τρίτη 3-5   Α.Μ. σε 3  Μελισσάρης
  B4 Τρίτη 3-5   Α.Μ. σε 4  Αδαμάκης
  B5 Τρίτη 7-9   Α.Μ. σε 5  Κουκουρίκος
  B6 Τρίτη 7-9   Α.Μ. σε 6  Σίμος
  B7 Τετάρτη 5-7  Α.Μ. σε 7  Κουκουρίκος
  B8 Τετάρτη 5-7  Α.Μ. σε 8  Πουλακάκης
  B9 Πέμπτη 7-9   Α.Μ. σε 9  Παπαχρήστου  (πληρότητα 9/12)
[Εβδομαδιαία συνάντηση διδάσκοντος-βοηθών: Παρασκευές 3:30-4:30, στην Γ-100 (ΙΠ)]

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Αργιών, κλπ:
Όποτε χάνεται μία ημέρα εργαστηρίων λόγω αργίας κλπ, όπως π.χ. τη Τρίτη 28 Οκτωβρίου, τα εργαστήρια εκείνης της ημέρας μεταφέρονται στο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, στις ίδιες ώρες που ήταν αρχικά το καθένα, εκτός: Δευτέρας 7-9 πηγαίνει Σάββατο 1-3· Τρίτης 7-9 πηγαίνει Σάββατο 11-1· και Πέμπτης 7-9 πηγαίνει Σάββατο 1-3.


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 24 Oct. 2003, by M. Katevenis.