ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2004
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα (Ημέρες/Ώρες)

Έκδοση 1, της 17 Σεπτεμβρίου 2004

Πρώτη Εβδομάδα: Διαλέξεις Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, και το Εργαστήριο 0:

Την πρώτη εβδομάδα, πλήν των κανονικών διαλέξεων Δευτέρας 20/9 και Τετάρτης 22/9, θα γίνει διάλεξη και την Παρασκευή 24/9 (ώρα 11-1)· την δεύτερη βδομάδα, θα γίνει μόνο η διάλεξη της Δευτέρας 27/9, λόγω απουσίας του διδάσκοντος την 29/9. Το Εργαστήριο 0, της Πέμπτης 23/9, απευθύνεται μόνο στους πρωτοετείς φοιτητές, και θα γίνει τις παρακάτω ώρες, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου κάθε φοιτητή. Όσοι επιθυμείτε να εγγραφείτε στο μάθημα γιά πρώτη φορά αλλά δεν έχετε ακόμη αριθμό μητρώου ή είστε φοιτητές άλλων Τμημάτων, πηγαίνετε στο τμήμα των 7-9. Σημαντικό: διαβάστε την εκφώνηση της άσκησης πριν φτάσετε στο εργαστήριο. Το Εργαστήριο βρίσκεται στο υπόγειο του Λευκού Κτιρίου Β, δωμάτιο Β-003.
   Ημέρα/Ώρα:      Φοιτ.(A.M.):  Βοηθοί:
  Πέμπτη 23/9, 9-11   1750-1775   Μαρκάκη, Παπαδάκης
  Πέμπτη 23/9, 11-1   1776-1801   Μαρκάκη, Παπαδάκης
  Πέμπτη 23/9, 3-5   1802-1827   Κουκουρίκος, Παναγιωτάκης
  Πέμπτη 23/9, 5-7   1828-1853   Κώτσης, Μελισσάρης
  Πέμπτη 23/9, 7-9   1854-1879   Κουκουρίκος, Πασσάς 

Τμήματα γιά τα Υπόλοιπα Εργαστήρια, 1 έως και 12:

Τα υπόλοιπα εργαστήρια, από 27/9 και πέρα, θα γίνουν από όλους τους εγγεγραμμένους στο μάθημα. Οι πρωτοετείς φοιτητές Επ. Υπολογιστών κατατάσσονται στα τμήματα "Α" ανάλογα με τον αριθμό μητρώου τους. Οι υπόλοιποι φοιτητές εγγράφονται στα τμήματα "Β"· οι εγγραφές γίνονται από Δευτέρα 20/9, σε ειδικούς προς τούτο πίνακες στην είσοδο του Εργαστηρίου. Αμοιβαίες ανταλλαγές φοιτητών μεταξύ τμημάτων επιτρέπονται μόνο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Άλλες αλλαγές τμημάτων ή αναπληρώσεις χαμένης (γιά οιοδήποτε λόγο) άσκησης σε άλλη μέρα και ώρα δεν γίνονται. Πριν φτάσετε στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε καταλάβει πλήρως τη θεωρία του εργαστηρίου και να έχετε κάνει γραπτά την προετοιμασία που προδιαγράφει η εκφώνηση της άσκησης: θα βαθμολογείστε και σε αυτά.
  Τμ. Ημέρα/Ώρα:   Φοιτητές με Α.Μ.:    Βοηθός:

  A1 Δευτέρα 11-1  1750-1759, 1860,1871,1882  Αδαμάκης
  A2 Δευτέρα 11-1  1760-1769, 1861,1872,1883  Παπαχριστοδούλου
  A3 Τρίτη 5-7   1770-1779, 1862,1873,1884  Κουκουρίκος
  A4 Τρίτη 5-7   1780-1789, 1863,1874,1885  Παναγιωτάκης
  A5 Τετάρτη 9-11  1790-1799, 1864,1875,1886  Πασσάς
  A6 Πέμπτη 9-11  1800-1809, 1865,1876,1887  Μαρκάκη
  A7 Πέμπτη 9-11  1810-1819, 1866,1877,1888  Παπαδάκης
  A8 Πέμπτη 11-1  1820-1829, 1867,1878,1889  Μαρκάκη
  A9 Πέμπτη 11-1  1830-1839, 1868,1879,1890  Παπαδάκης
  A10 Πέμπτη 3-5  1840-1849, 1869,1880,1891  Κουκουρίκος
  A11 Πέμπτη 5-7  1850-1859, 1870,1881,1892  Κώτσης

  B1 Δευτέρα 9-11   κατόπιν εγγραφής   Παπαχριστοδούλου
  B2 Δευτέρα 9-11   κατόπιν εγγραφής   Πασσάς
  B3 Δευτέρα 1-3    κατόπιν εγγραφής   Αδαμάκης
  B4 Τρίτη 7-9     κατόπιν εγγραφής   Παναγιωτάκης
  B5 Τετάρτη 1-3    κατόπιν εγγραφής   Καββαδίας
  B6 Πέμπτη 5-7    κατόπιν εγγραφής   Μελισσάρης
  B7 Πέμπτη 7-9    κατόπιν εγγραφής   Κώτσης
  B8 Πέμπτη 7-9    κατόπιν εγγραφής   Μελισσάρης
  B9 Παρασκευή 9-11  κατόπιν εγγραφής   Καββαδίας
[Εβδομαδιαία συνάντηση διδάσκοντος-βοηθών: Παρασκευές 2:00-3:00, στην Αιθ.Μεσ.Σπ.(ΙΠ)]

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Αργιών, κλπ:
Όποτε χάνεται μία ημέρα εργαστηρίων λόγω αργίας κλπ, όπως π.χ. την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου, τα εργαστήρια εκείνης της ημέρας μεταφέρονται στο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, στις ίδιες ώρες που ήταν αρχικά το καθένα, εκτός των τμημάτων 7-9 που μεταφέρονται στις 1-3 του Σαββάτου.


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 17 Sep. 2004, by M. Katevenis.