ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2005
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαλέξεις Εβδομάδων 1-3 (26/9 - 14/10):

Οι διαλέξεις των τριών πρώτων εβδομάδων του εξαμήνου θα είναι οι εξής: Επομένως, θα έχουμε μάθημα τις τρείς πρώτες Παρασκευές, ενώ δεν θα υπάρξει μάθημα την Τετάρτη 5/10 και την Δευτέρα 10/10.

Εργαστήριο 0 (Πέμπτη-Παρασκευή 29-30 Σεπτεμβρίου)

Το Εργαστήριο 0 είναι προπαρασκευαστικό, δεν βαθμολογείται, και απευθύνεται μόνο στους πρωτοετείς φοιτητές. Θα γίνει τις παρακάτω ώρες, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου κάθε φοιτητή· όσοι επιθυμείτε να εγγραφείτε στο μάθημα γιά πρώτη φορά, αλλά δεν έχετε ακόμη αριθμό μητρώου ή είστε φοιτητές άλλων Τμημάτων, πηγαίνετε την Πέμπτη 29/9 στις 7:00 ή στις 8:00, και, εάν δεν βρήτε εκεί θέση, πηγαίνεται την Παρασκευή 30/9 στις 3:00 ή στις 4:00 (αλλά αν το αναβάλετε εξ αρχής γιά τότε κινδυνεύετε να μην βρείτε θέση). Σημαντικό: διαβάστε την εκφώνηση της άσκησης πριν φτάσετε στο εργαστήριο. Το Εργαστήριο βρίσκεται στο υπόγειο του Λευκού Κτιρίου Β, δωμάτιο Β-003.
   Ημέρα/Ώρα:      Φοιτ.(A.M.):  Βοηθοί:
  Πέμπτη 29/9, 2:00   1903-1915   Ι. Ζήκου
  Πέμπτη 29/9, 3:00   1916-1928   Γ. Κώτσης
  Πέμπτη 29/9, 4:00   1929-1941   Γ. Κώτσης
  Πέμπτη 29/9, 5:00   1942-1954   Σ. Καββαδίας
  Πέμπτη 29/9, 6:00   1955-1967   Σ. Καββαδίας
  Πέμπτη 29/9, 7:00   1968-1980   Ν. Παπαδάκης
  Πέμπτη 29/9, 8:00   1981-1993   Ν. Παπαδάκης
  Παρασκευή 30/9, 3:00  1994-2018   Μελισσάρης & Πασσάς
  Παρασκευή 30/9, 4:00  2019-2043   Μελισσάρης & Πασσάς

Φοιτητές Μεγαλυτέρων Ετών και άλλων Τμημάτων

Φοιτητές Επιστήμης Υπολογιστών που επανεγγράφεστε στο μάθημα μετά από προηγούμενη αποτυχία (κακώς!) σε αυτό: εγγραφείτε σε ένα από τα Εργαστηριακά Τμήματα Β1-Β8, στους καταλόγους στην πόρτα του Εργαστηρίου. Εγγραφές γιά αναβαθμολόγηση φέτος δεν θα γίνουν δεκτές, λόγω του υπερβολικά μεγάλου φόρτου φοιτητών του μαθήματος. Οι διαθέσιμες μέρες-ώρες είναι: Δε.9-11 (Β1-Β2), Δε.11-1 (Β3-Β4), Πε.9-11 (Β5), Πα.11-1 (Β6), Πα.1-3 (Β7-Β8).

Φοιτητές άλλων Τμημάτων που επιθυμείτε να εγγραφείτε στο μάθημα: εγγραφείτε δοκιμαστικάσε ένα από τα Τμήματα Β1-Β8, και φέρετε στον διδάσκοντα κατά το μάθημα της Τετάρτης 29/9 ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σας. Οι θέσεις γιά τέτοιους φοιτητές είναι αυστηρά περιορισμένες, και θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την επίδοσή στο Τμήμα προέλευσής.


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 25 Sep. 2005, by M. Katevenis.