ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2006
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα γιά τα Εργαστήρια 11 και 12

Οι τελευταίες διαλέξεις του εξαμήνου θα είναι οι εξής:

Εργαστήριο 11: Δευτέρα 29/1 - Πέμπτη 1/2/2007


  Τμ. Ημέρα/Ώρα:  Φοιτητές με Α.Μ.:  Βοηθός:

  A1 Δευτέρα 11-1  όπως είναι ήδη  Γιώργος Πασσάς
  A2 Δευτέρα 11-1  όπως είναι ήδη  Ευάγγελος Μάγγας
  A3 Δευτέρα 7-9  όπως είναι ήδη  Παύλος Ματθαιάκης
  A4 Δευτέρα 5-7  όπως είναι ήδη  Ευρυκλής Κουναλάκης
  A5 Τρίτη 1-3   όπως είναι ήδη  Ιορδάνης Ασλανίδης 
  A6 Τρίτη 3-5   όπως είναι ήδη  Μαρία Κατσαμάνη
  A7 Τρίτη 7-9   όπως είναι ήδη  Σταύρος Πασσάς 
  A8 Τετάρτη 9-11  όπως είναι ήδη  Σωκράτης Καρτάκης
  A9 Τετάρτη 11-1  όπως είναι ήδη  Σωκράτης Καρτάκης
  A10 Τετάρτη 1-3  όπως είναι ήδη  Μανώλης Ζηδιανάκης
  A11 Πέμπτη 11-1  όπως είναι ήδη  Γιώργος Νικηφόρος

  B1 Δευτέρα 9-11  όπως είναι ήδη  Γιώργος Πασσάς
  B2 Δευτέρα 9-11  όπως είναι ήδη  Ευάγγελος Μάγγας
  B3 Δευτέρα 5-7  όπως είναι ήδη  Παύλος Ματθαιάκης
  B4 Δευτέρα 7-9  όπως είναι ήδη  Ευρυκλής Κουναλάκης
  B5 Τρίτη 11-1   όπως είναι ήδη  Γιώργος Νικηφόρος
  B6 Τρίτη 3-5   όπως είναι ήδη  Ιορδάνης Ασλανίδης
  B7 Τρίτη 1-3   όπως είναι ήδη  Μαρία Κατσαμάνη
  B8 Τρίτη 5-7   όπως είναι ήδη  Σταύρος Πασσάς
  B9 Τετάρτη 5-7  όπως είναι ήδη  Μανώλης Ζηδιανάκης

Εργαστήριο 12: Παρασκευή 2 και Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2007


  Τμ. Ημέρα/Ώρα:  Φοιτητές με Α.Μ.:  Βοηθός:

  A8 Παρασκ. 9-11  όπως είναι ήδη  Σωκράτης Καρτάκης
  A9 Παρασκ. 9-11  όπως είναι ήδη  Σωκράτης Καρτάκης
  A11 Παρασκ. 1-3  όπως είναι ήδη  Γιώργος Νικηφόρος
  B5 Παρασκ. 1-3  όπως είναι ήδη  Γιώργος Νικηφόρος
  A10 Παρασκ. 3-5  όπως είναι ήδη  Μανώλης Ζηδιανάκης
  B9 Παρασκ. 3-5  όπως είναι ήδη  Μανώλης Ζηδιανάκης
  A4 Παρασκ. 5-7  όπως είναι ήδη  Ευρυκλής Κουναλάκης
  B4 Παρασκ. 5-7  όπως είναι ήδη  Ευρυκλής Κουναλάκης
  A7 Παρασκ. 7-9  όπως είναι ήδη  Σταύρος Πασσάς 
  B8 Παρασκ. 7-9  όπως είναι ήδη  Σταύρος Πασσάς

  A2 Σάββατο 9-11  όπως είναι ήδη  Ευάγγελος Μάγγας
  B2 Σάββατο 9-11  όπως είναι ήδη  Ευάγγελος Μάγγας
  A1 Σάββατο 11-1  όπως είναι ήδη  Γιώργος Πασσάς
  B1 Σάββατο 11-1  όπως είναι ήδη  Γιώργος Πασσάς
  -- Σάββατο 1-3 overflows από Παρ. Γιώργος Πασσάς
  A5 Σάββατο 3-5  όπως είναι ήδη  Ιορδάνης Ασλανίδης 
  B6 Σάββατο 3-5  όπως είναι ήδη  Ιορδάνης Ασλανίδης
  A3 Σάββατο 5-7  όπως είναι ήδη  Παύλος Ματθαιάκης
  B3 Σάββατο 5-7  όπως είναι ήδη  Παύλος Ματθαιάκης
  A6 Σάββατο 7-9  όπως είναι ήδη  Μαρία Κατσαμάνη
  B7 Σάββατο 7-9  όπως είναι ήδη  Μαρία Κατσαμάνη


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 26 Jan. 2007, by M. Katevenis.