ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2007
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα (Ημέρες/Ώρες)

Έκδοση 1, της 25 Σεπτεμβρίου 2007

Οι πρώτες τέσσερεις διαλέξεις του εξαμήνου θα είναι οι εξής:

Γιά το πρόγραμμα διαλέξεων από Τετάρτη 10/10 και πέρα θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Εργαστήριο 0 (Πέμπτη-Παρασκευή 4-5 Οκτωβρίου):

Το Εργαστήριο 0 διαρκεί μία (1) ώρα, είναι προπαρασκευαστικό, δεν βαθμολογείται, και απευθύνεται μόνο στους πρωτοετείς φοιτητές. Θα γίνει τις παρακάτω ώρες, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου κάθε φοιτητή. Σημαντικό: διαβάστε την εκφώνηση της άσκησης πριν φτάσετε στο εργαστήριο. Το Εργαστήριο βρίσκεται στο υπόγειο του Λευκού Κτιρίου Β, δωμάτιο Β-003.
  Ημέρα/Ώρα:        Φοιτ.(A.M.):  Βοηθοί:
  Πέμπτη 4/10,  3:00  2210 - 2223  Δ. Τσαλιαγκός
  Πέμπτη 4/10,  4:00  2224 - 2237  Δ. Τσαλιαγκός
  Πέμπτη 4/10,  5:00  2238 - 2251  Μ. Κατσαμάνη
  Πέμπτη 4/10,  6:00  2252 - 2265  Μ. Κατσαμάνη
  Παρασκευή 5/10, 11:00  2266 - 2279  Μ. Φουντουλάκης
  Παρασκευή 5/10, 12:00  2280 - 2293  Μ. Φουντουλάκης
  Παρασκευή 5/10, 1:00  2294 - 2307  Σ. Καββαδίας
  Παρασκευή 5/10, 2:00  2308 - 2321  Σ. Καββαδίας
  Παρασκευή 5/10, 7:00  2322 - 2335  Ε. Μάγγας
  Παρασκευή 5/10, 8:00  2336 - 2349  Ε. Μάγγας

Τμήματα γιά τα Εργαστήρια 1 έως και 12:

Τα εργαστήρια από το 1 και πέρα θα γίνουν από όλους τους εγγεγραμμένους στο μάθημα. Πριν φτάσετε στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε καταλάβει πλήρως τη θεωρία του εργαστηρίου και να έχετε κάνει γραπτά την προετοιμασία που προδιαγράφει η εκφώνηση της άσκησης: θα βαθμολογείστε και σε αυτά.

  Τμ. Ημέρα/Ώρα:  Φοιτητές με Α.Μ.:  Βοηθός:

  A1 Δευτέρα 1-3   2210 - 2222   Σωκράτης Καρτάκης
  A2 Δευτέρα 1-3   2223 - 2235   Γεώργιος Μπαργιάννης
  A3 Δευτέρα 3-5   2236 - 2248   Σωκράτης Καρτάκης
  A4 Δευτέρα 5-7   2249 - 2261   Γεώργιος Μπαργιάννης
  A5 Τρίτη 1-3    2262 - 2274   Δημήτρης Τσαλιαγκός
  A6 Τρίτη 1-3    2275 - 2287   Γεώργιος Τζενάκης
  A7 Τρίτη 5-7    2288 - 2300   Μαρία Κατσαμάνη
  A8 Πέμπτη 3-5   2301 - 2313   Μάρκος Φουντουλάκης
  A9 Πέμπτη 5-7   2314 - 2326   Σταύρος Τζανιδάκης
  A10 Πέμπτη 5-7   2327 - 2339   Μανώλης Ζηδιανάκης
  A11 Πέμπτη 7-9   2340 - 2352   Μανώλης Ζηδιανάκης

  B1 Δευτέρα 5-7  κατόπιν εγγραφής  Σταμάτης Καββαδίας
  B2 Δευτέρα 7-9  κατόπιν εγγραφής  Μανώλης Παντελιάς
  B3 Τρίτη 3-5  κατόπιν εγγραφής  Δημήτρης Τσαλιαγκός
  B4 Τρίτη 3-5  κατόπιν εγγραφής  Γεώργιος Τζενάκης
  B5 Τετάρτη 5-7  κατόπιν εγγραφής  Ευρυκλής Κουναλάκης
  B6 Τετάρτη 7-9  κατόπιν εγγραφής  Ευρυκλής Κουναλάκης
  B7 Πέμπτη 11-1  κατόπιν εγγραφής  Ευάγγελος Μάγγας
  B8 Πέμπτη 1-3  κατόπιν εγγραφής  Ευάγγελος Μάγγας
  B9 Πέμπτη 1-3  κατόπιν εγγραφής  Μάρκος Φουντουλάκης
  B10 Πέμπτη 7-9  κατόπιν εγγραφής  Σταύρος Τζανιδάκης

Το Εργαστήριο 1 θα γίνει από Δε. 8 έως και Πε. 11 Οκτωβρίου. Το Εργαστήριο 2 θα γίνει από Δε. 15 έως και Πε. 18 Οκτωβρίου.

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Αργιών, κλπ:
Όποτε χάνεται μία ημέρα εργαστηρίων, π.χ. λόγω αργίας, τα εργαστήρια εκείνης της ημέρας μεταφέρονται στο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, στις ίδιες ώρες που ήταν αρχικά το καθένα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετική μέρα ή και ώρα (π.χ. Παρασκευή) μεταξύ του βοηθού και των φοιτητών του Τμήματος (και η οποία να μην συγκρούεται με τις αναπληρώσεις άλλων Τμημάτων).

[Εβδομαδιαία συνάντηση διδάσκοντος-βοηθών:
Παρασκευές 11-12, στην αιθ. Γ-020 (ΙΠ)]


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 30 Sep. 2007, by M. Katevenis.