ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2007
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα (Ημέρες/Ώρες)

Έκδοση 2, της 16 Οκτωβρίου 2007

Διαφαινόμενα Κενά σε Εργαστηριακά Τμήματα:


  Τμ. Ημέρα/Ώρα:  Βοηθός:        Κενές Θέσεις Περίπου:

  A1 Δευτέρα 1-3  Σωκράτης Καρτάκης   - 6 θέσεις
  A2 Δευτέρα 1-3  Γεώργιος Μπαργιάννης  - 8 θέσεις
  A3 Δευτέρα 3-5  Σωκράτης Καρτάκης   - ???
  A4 Δευτέρα 5-7  Γεώργιος Μπαργιάννης  - 7 θέσεις
  A5 Τρίτη 1-3   Δημήτρης Τσαλιαγκός  -  καμία
  A6 Τρίτη 1-3   Γεώργιος Τζενάκης   - ???
  A7 Τρίτη 5-7   Μαρία Κατσαμάνη    - 2 θέσεις
  A8 Πέμπτη 3-5  Μάρκος Φουντουλάκης  - 3 θέσεις
  A9 Πέμπτη 5-7  Σταύρος Τζανιδάκης   - ???
  A10 Πέμπτη 5-7  Μανώλης Ζηδιανάκης   - 5 θέσεις
  A11 Πέμπτη 7-9  Μανώλης Ζηδιανάκης   - 6 θέσεις

  B1 Δευτέρα 5-7  Σταμάτης Καββαδίας   - 3 θέσεις
  B2 Δευτέρα 7-9  Μανώλης Παντελιάς   -  καμία
  B3 Τρίτη 3-5  Δημήτρης Τσαλιαγκός  -  καμία
  B4 Τρίτη 3-5  Γεώργιος Τζενάκης   - ???
  B5 Τετάρτη 5-7  Ευρυκλής Κουναλάκης  - 1 θέση
  B6 Τετάρτη 7-9  Ευρυκλής Κουναλάκης  - 1 θέση
  B7 Πέμπτη 11-1  Ευάγγελος Μάγγας    -  καμία
  B8 Πέμπτη 1-3  Ευάγγελος Μάγγας    -  καμία
  B9 Πέμπτη 1-3  Μάρκος Φουντουλάκης  -  καμία
  B10 Πέμπτη 7-9  Σταύρος Τζανιδάκης   - ???

Τμήματα γιά τα Εργαστήρια 1 έως και 12:

Τα εργαστήρια από το 1 και πέρα θα γίνουν από όλους τους εγγεγραμμένους στο μάθημα. Πριν φτάσετε στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε καταλάβει πλήρως τη θεωρία του εργαστηρίου και να έχετε κάνει γραπτά την προετοιμασία που προδιαγράφει η εκφώνηση της άσκησης: θα βαθμολογείστε και σε αυτά.

  Τμ. Ημέρα/Ώρα:  Φοιτητές με Α.Μ.:  Βοηθός:

  A1 Δευτέρα 1-3   2210 - 2222   Σωκράτης Καρτάκης
  A2 Δευτέρα 1-3   2223 - 2235   Γεώργιος Μπαργιάννης
  A3 Δευτέρα 3-5   2236 - 2248   Σωκράτης Καρτάκης
  A4 Δευτέρα 5-7   2249 - 2261   Γεώργιος Μπαργιάννης
  A5 Τρίτη 1-3    2262 - 2274   Δημήτρης Τσαλιαγκός
  A6 Τρίτη 1-3    2275 - 2287   Γεώργιος Τζενάκης
  A7 Τρίτη 5-7    2288 - 2300   Μαρία Κατσαμάνη
  A8 Πέμπτη 3-5   2301 - 2313   Μάρκος Φουντουλάκης
  A9 Πέμπτη 5-7   2314 - 2326   Σταύρος Τζανιδάκης
  A10 Πέμπτη 5-7   2327 - 2339   Μανώλης Ζηδιανάκης
  A11 Πέμπτη 7-9   2340 - 2352   Μανώλης Ζηδιανάκης

  B1 Δευτέρα 5-7  κατόπιν εγγραφής  Σταμάτης Καββαδίας
  B2 Δευτέρα 7-9  κατόπιν εγγραφής  Μανώλης Παντελιάς
  B3 Τρίτη 3-5  κατόπιν εγγραφής  Δημήτρης Τσαλιαγκός
  B4 Τρίτη 3-5  κατόπιν εγγραφής  Γεώργιος Τζενάκης
  B5 Τετάρτη 5-7  κατόπιν εγγραφής  Ευρυκλής Κουναλάκης
  B6 Τετάρτη 7-9  κατόπιν εγγραφής  Ευρυκλής Κουναλάκης
  B7 Πέμπτη 11-1  κατόπιν εγγραφής  Ευάγγελος Μάγγας
  B8 Πέμπτη 1-3  κατόπιν εγγραφής  Ευάγγελος Μάγγας
  B9 Πέμπτη 1-3  κατόπιν εγγραφής  Μάρκος Φουντουλάκης
  B10 Πέμπτη 7-9  κατόπιν εγγραφής  Σταύρος Τζανιδάκης

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Αργιών, κλπ:
Όποτε χάνεται μία ημέρα εργαστηρίων, π.χ. λόγω αργίας, τα εργαστήρια εκείνης της ημέρας μεταφέρονται στο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, στις ίδιες ώρες που ήταν αρχικά το καθένα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετική μέρα ή και ώρα (π.χ. Παρασκευή) μεταξύ του βοηθού και των φοιτητών του Τμήματος (και η οποία να μην συγκρούεται με τις αναπληρώσεις άλλων Τμημάτων).

[Εβδομαδιαία συνάντηση διδάσκοντος-βοηθών:
Παρασκευές 11-12, στην αιθ. Γ-020 (ΙΠ)]


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 16 Oct. 2007, by M. Katevenis.