ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2008
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα (Ημέρες/Ώρες)

Έκδοση 1, της 19 Σεπτεμβρίου 2008

Οι πρώτες πέντε διαλέξεις του εξαμήνου θα είναι οι εξής:

Γιά το πρόγραμμα διαλέξεων μετά την Τετάρτη 1/10 θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Εργαστήριο 0 (Πέμπτη-Παρασκευή 25-26 Σεπτεμβρίου):

Το Εργαστήριο 0 διαρκεί μία (1) ώρα, είναι προπαρασκευαστικό, δεν βαθμολογείται, και απευθύνεται μόνο στους πρωτοετείς φοιτητές. Θα γίνει τις παρακάτω ώρες, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου κάθε φοιτητή. Σημαντικό: διαβάστε την εκφώνηση της άσκησης πριν φτάσετε στο εργαστήριο. Το Εργαστήριο βρίσκεται στο υπόγειο του Λευκού Κτιρίου Β, δωμάτιο Β-003.
  Ημέρα/Ώρα:        Φοιτ.(A.M.):  Βοηθοί:
  Πέμπτη 25/9,  11:00  2367 - 2378  Μ. Φουντουλάκης
  Πέμπτη 25/9,  12:00  2379 - 2390  Μ. Φουντουλάκης
  Πέμπτη 25/9,  3:00  2391 - 2402  Γ. Τζενάκης
  Πέμπτη 25/9,  4:00  2403 - 2414  Γ. Τζενάκης
  Πέμπτη 25/9,  5:00  2415 - 2426  Ι. Μακρυδάκης
  Πέμπτη 25/9,  6:00  2427 - 2438  Ι. Μακρυδάκης
  Παρασκευή 26/9, 9:00  2439 - 2450  Μ. Αλβανός
  Παρασκευή 26/9, 10:00  2451 - 2462  Μ. Αλβανός
  Παρασκευή 26/9, 1:00  2463 - 2474  Ζ. Σεμπέπου
  Παρασκευή 26/9, 2:00  2475 - 2486  Ζ. Σεμπέπου
  Παρασκευή 26/9, 3:00  2487 - 2498  Θ. Μακατός
  Παρασκευή 26/9, 4:00  2499 - 2510  Θ. Μακατός

Τμήματα γιά τα Εργαστήρια 1 έως και 12:

Τα εργαστήρια από το 1 και πέρα θα γίνουν από όλους τους εγγεγραμμένους στο μάθημα. Πριν φτάσετε στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε καταλάβει πλήρως τη θεωρία του εργαστηρίου και να έχετε κάνει γραπτά την προετοιμασία που προδιαγράφει η εκφώνηση της άσκησης: θα βαθμολογείστε και σε αυτά.

  Τμ. Ημέρα/Ώρα:  Φοιτητές με Α.Μ.:  Βοηθός:

  A1 Δευτέρα 1-3   2367 - 2379   Γεώργιος Πλουμάκης
  A2 Δευτέρα 1-3   2380 - 2392   Χριστίνα Φαρμάκη
  A3 Τετάρτη 9-11  2393 - 2405   Γεώργιος Πασσάς
  A4 Τετάρτη 9-11  2406 - 2418   Ιωάννης Μακρυδάκης
  A5 Τετάρτη 1-3   2419 - 2431   Κώστας Γαλανάκης
  A6 Τετάρτη 1-3   2432 - 2444   Γεώργιος Σαλούστρος
  A7 Πέμπτη 11-1   2445 - 2457   Θάνος Μακατός  
  A8 Πέμπτη 3-5   2458 - 2470   Ζωή Σεμπέπου
  A9 Παρασκευή 9-11 2471 - 2483   Γεώργιος Πασσάς
  A10 Παρασκευή 1-3  2484 - 2496   Γεώργιος Πλουμάκης
  A11 Παρασκευή 1-3  2497 - 2509   Γεώργιος Σαλούστρος

  B1 Δευτέρα 9-11 κατόπιν εγγραφής  Χριστίνα Φαρμάκη
  B2 Τρίτη 11-1  κατόπιν εγγραφής  Γεώργιος Τζενάκης
  B3 Τρίτη  1-3  κατόπιν εγγραφής  Γεώργιος Τζενάκης
  B4 Τρίτη  1-3  κατόπιν εγγραφής  Κώστας Γαλανάκης
  B5 Τρίτη  3-5  κατόπιν εγγραφής  Μάρκος Φουντουλάκης
  B6 Τρίτη  3-5  κατόπιν εγγραφής  Ζωή Σεμπέπου
  B7 Τρίτη  7-9  κατόπιν εγγραφής  Μιχαήλ Αλβανός
  Β8 Πέμπτη 9-11 κατόπιν εγγραφής  Θάνος Μακατός
  Β9 Πέμπτη 9-11 κατόπιν εγγραφής  Ιωάννης Μακρυδάκης
  Β10 Πέμπτη 3-5  κατόπιν εγγραφής  Μάρκος Φουντουλάκης
  Β11 Πέμπτη 7-9  κατόπιν εγγραφής  Μιχαήλ Αλβανός

Το Εργαστήριο 1 θα γίνει από Δε. 29/9 έως και Πα. 3 Οκτωβρίου. Το Εργαστήριο 2 θα γίνει από Δε. 6 έως και Πα. 10 Οκτωβρίου.

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Αργιών, κλπ:
Όποτε χάνεται μία ημέρα εργαστηρίων, π.χ. λόγω αργίας, τα εργαστήρια εκείνης της ημέρας μεταφέρονται στο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, στις ίδιες ώρες που ήταν αρχικά το καθένα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετική μέρα ή και ώρα μεταξύ του βοηθού και των φοιτητών του Τμήματος (και η οποία να μην συγκρούεται με τις αναπληρώσεις άλλων Τμημάτων).


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 24 Sep. 2008, by M. Katevenis.