ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2008
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα (Ημέρες/Ώρες)

Έκδοση 2, της 8 Οκτωβρίου 2008

Κενές θέσεις σε Τμήματα κατά το Εργαστήριο 1:

Φοιτητές που ψάχνουν ακόμα να βρούν θέση σε κάποιο Τμήμα Εργαστηρίου, μπορούν να κατευθυνθούν ιδιαίτερα στα Τμήματα εκείνα που είχαν τα περισσότερα κενά κατά το Εργ. 1:

  Τμ. Ημέρα/Ώρα:   Βοηθός:       Κενές θέσεις κατά το Εργ.1:

  A1 Δευτέρα 1-3   Γεώργιος Πλουμάκης  2 κενές θέσεις
  A2 Δευτέρα 1-3   Χριστίνα Φαρμάκη   5 κενές θέσεις
  A3 Τετάρτη 9-11  Γεώργιος Πασσάς    6 κενές θέσεις
  A4 Τετάρτη 9-11  Ιωάννης Μακρυδάκης  3 κενές θέσεις
  A5 Τετάρτη 1-3   Κώστας Γαλανάκης   ----- καμία
  A6 Τετάρτη 1-3   Γεώργιος Σαλούστρος  ----- καμία
  A7 Πέμπτη 11-1   Θάνος Μακατός     1 κενό
  A8 Πέμπτη 3-5   Ζωή Σεμπέπου     ----- καμία
  A9 Παρασκευή 9-11 Γεώργιος Πασσάς    6 κενές θέσεις
  A10 Παρασκευή 1-3  Γεώργιος Πλουμάκης  6 κενές θέσεις
  A11 Παρασκευή 1-3  Γεώργιος Σαλούστρος  6 κενές θέσεις

  B2 Τρίτη 11-1   Γεώργιος Τζενάκης   ----- καμία
  B3 Τρίτη  1-3   Γεώργιος Τζενάκης   ----- καμία
  B4 Τρίτη  1-3   Κώστας Γαλανάκης   ----- καμία
  B5 Τρίτη  3-5   Μάρκος Φουντουλάκης  ----- καμία
  B6 Τρίτη  3-5   Ζωή Σεμπέπου     ----- καμία
  B7 Τρίτη  7-9   Μιχαήλ Αλβανός    ----- καμία
  Β8 Πέμπτη 9-11  Θάνος Μακατός     5 κενές θέσεις
  Β9 Πέμπτη 9-11  Ιωάννης Μακρυδάκης  ----- καμία
  Β10 Πέμπτη 3-5   Μάρκος Φουντουλάκης  ----- καμία
  Β11 Πέμπτη 7-9   Μιχαήλ Αλβανός    ----- καμία

Τμήματα γιά τα Εργαστήρια 1 έως και 12:

Τα εργαστήρια από το 1 και πέρα θα γίνουν από όλους τους εγγεγραμμένους στο μάθημα. Πριν φτάσετε στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε καταλάβει πλήρως τη θεωρία του εργαστηρίου και να έχετε κάνει γραπτά την προετοιμασία που προδιαγράφει η εκφώνηση της άσκησης: θα βαθμολογείστε και σε αυτά.

  Τμ. Ημέρα/Ώρα:  Φοιτητές με Α.Μ.:  Βοηθός:

  A1 Δευτέρα 1-3   2367 - 2379   Γεώργιος Πλουμάκης
  A2 Δευτέρα 1-3   2380 - 2392   Χριστίνα Φαρμάκη
  A3 Τετάρτη 9-11  2393 - 2405   Γεώργιος Πασσάς
  A4 Τετάρτη 9-11  2406 - 2418   Ιωάννης Μακρυδάκης
  A5 Τετάρτη 1-3   2419 - 2431   Κώστας Γαλανάκης
  A6 Τετάρτη 1-3   2432 - 2444   Γεώργιος Σαλούστρος
  A7 Πέμπτη 11-1   2445 - 2457   Θάνος Μακατός  
  A8 Πέμπτη 3-5   2458 - 2470   Ζωή Σεμπέπου
  A9 Παρασκευή 9-11 2471 - 2483   Γεώργιος Πασσάς
  A10 Παρασκευή 1-3  2484 - 2496   Γεώργιος Πλουμάκης
  A11 Παρασκευή 1-3  2497 - 2509   Γεώργιος Σαλούστρος

  B2 Τρίτη 11-1  κατόπιν εγγραφής  Γεώργιος Τζενάκης
  B3 Τρίτη  1-3  κατόπιν εγγραφής  Γεώργιος Τζενάκης
  B4 Τρίτη  1-3  κατόπιν εγγραφής  Κώστας Γαλανάκης
  B5 Τρίτη  3-5  κατόπιν εγγραφής  Μάρκος Φουντουλάκης
  B6 Τρίτη  3-5  κατόπιν εγγραφής  Ζωή Σεμπέπου
  B7 Τρίτη  7-9  κατόπιν εγγραφής  Μιχαήλ Αλβανός
  Β8 Πέμπτη 9-11 κατόπιν εγγραφής  Θάνος Μακατός
  Β9 Πέμπτη 9-11 κατόπιν εγγραφής  Ιωάννης Μακρυδάκης
  Β10 Πέμπτη 3-5  κατόπιν εγγραφής  Μάρκος Φουντουλάκης
  Β11 Πέμπτη 7-9  κατόπιν εγγραφής  Μιχαήλ Αλβανός

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Αργιών, κλπ:
Όποτε χάνεται μία ημέρα εργαστηρίων, π.χ. λόγω αργίας, τα εργαστήρια εκείνης της ημέρας μεταφέρονται στο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, στις ίδιες ώρες που ήταν αρχικά το καθένα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετική μέρα ή και ώρα μεταξύ του βοηθού και των φοιτητών του Τμήματος (και η οποία να μην συγκρούεται με τις αναπληρώσεις άλλων Τμημάτων).


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 8 Oct. 2008, by M. Katevenis.