ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2009
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα (Ημέρες/Ώρες)

Έκδοση 2, της 22 Σεπτεμβρίου 2009

Οι διαλέξεις των πρώτων τριών εβδομάδων θα είναι οι εξής:

Εργαστήριο 0 (Πέμπτη-Παρασκευή 24-25 Σεπτεμβρίου):

Το Εργαστήριο 0 διαρκεί μία (1) ώρα, είναι προπαρασκευαστικό, δεν βαθμολογείται, και απευθύνεται μόνο στους πρωτοετείς φοιτητές. Θα γίνει τις παρακάτω ώρες, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου κάθε φοιτητή. Σημαντικό: διαβάστε την εκφώνηση της άσκησης πριν φτάσετε στο εργαστήριο. Το Εργαστήριο βρίσκεται στο υπόγειο του Λευκού Κτιρίου Β, δωμάτιο Β-003.
  Ημέρα/Ώρα:        Φοιτ.(A.M.):  Βοηθοί:
  Πέμπτη 24/9,  1:00  2520 - 2531  Ι. Κλωνάτος
  Πέμπτη 24/9,  1:00  2532 - 2543  Κ. Χασάπης
  Πέμπτη 24/9,  2:00  2544 - 2555  Ι. Κλωνάτος
  Πέμπτη 24/9,  2:00  2556 - 2567  Κ. Χασάπης
  Παρασκευή 25/9, 9:00  2568 - 2579  Μ. Αλβανός
  Παρασκευή 25/9, 10:00  2580 - 2591  Μ. Αλβανός
  Παρασκευή 25/9, 3:00  2592 - 2603  Ζ. Σεμπέπου
  Παρασκευή 25/9, 3:00  2604 - 2615  Κ. Κούκος
  Παρασκευή 25/9, 4:00  2616 - 2627  Ζ. Σεμπέπου
  Παρασκευή 25/9, 4:00  2628 - 2639  Κ. Κούκος
  Παρασκευή 25/9, 5:00  2640 - 2651  Ι. Κεσαπίδης
  Παρασκευή 25/9, 6:00  2652 - 2663  Ι. Κεσαπίδης

Τμήματα γιά τα Εργαστήρια 1 έως και 12:

Τα εργαστήρια από το 1 και πέρα θα γίνουν από όλους τους εγγεγραμμένους στο μάθημα. Πριν φτάσετε στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε καταλάβει πλήρως τη θεωρία του εργαστηρίου και να έχετε κάνει γραπτά την προετοιμασία που προδιαγράφει η εκφώνηση της άσκησης: θα βαθμολογείστε και σε αυτά.

  Τμ. Ημέρα/Ώρα:  Φοιτητές με Α.Μ.:  Βοηθός:

  A1 Δευτέρα 3-5   2520 - 2532   Ζωή Σεμπέπου
  A2 Δευτέρα 3-5   2533 - 2545   Γιάννης Κλωνάτος
  A3 Δευτέρα 5-7   2546 - 2558   Κωνσταντίνος Χασάπης
  A4 Δευτέρα 5-7   2559 - 2571   Ζαχαρίας Τζερμιάς
  A5 Τρίτη 11-1   2572 - 2584   Πέτρος Πολιτόπουλος
  A6 Τρίτη 11-1   2585 - 2597   Ζαχαρίας Τζερμιάς
  A7 Τετάρτη 3-5   2598 - 2610   Κωνσταντίνος Κούκος
  A8 Τετάρτη 3-5   2611 - 2623   Γιάννης Κλωνάτος
  A9 Τετάρτη 5-7   2624 - 2636   Κωνσταντίνος Χασάπης
  A10 Πέμπτη 1-3   2637 - 2649   Μάρκος Φουντουλάκης
  A11 Πέμπτη 1-3   2650 - 2662   Γεωργία Τρουλλινού

  B1 Δευτέρα 9-11 κατόπιν εγγραφής  Γιώργος Πασσάς
  B2 Δευτέρα 1-3  κατόπιν εγγραφής  Ζωή Σεμπέπου
  B3 Δευτέρα 1-3  κατόπιν εγγραφής  Κωνσταντίνος Κούκος
  B4 Δευτέρα 7-9  κατόπιν εγγραφής  Μιχαήλ Αλβανός
  B5 Δευτέρα 7-9  κατόπιν εγγραφής  Μάρκος Φουντουλάκης
  B6 Τρίτη  7-9  κατόπιν εγγραφής  Γιάννης Κεσαπίδης
  Β7 Τρίτη  7-9  κατόπιν εγγραφής  Γεωργία Τρουλλινού
  B8 Τετάρτη 9-11 κατόπιν εγγραφής  Γιώργος Πασσάς
  Β9 Πέμπτη 11-1  κατόπιν εγγραφής  Πέτρος Πολιτόπουλος
  Β10 Πέμπτη 7-9  κατόπιν εγγραφής  Μιχαήλ Αλβανός
  Β11 Πέμπτη 7-9  κατόπιν εγγραφής  Γιάννης Κεσαπίδης

Το Εργαστήριο 1 θα γίνει από Δευτέρα 28/9 έως και Πέμπτη 1 Οκτωβρίου. Το Εργαστήριο 2, λόγω εκλογών, θα γίνει από Τετάρτη 7 έως και Σάββατο 10 Οκτωβρίου: τα Τμήματα Δευτέρας 5 και Τρίτης 6 Οκτωβρίου μεταφέρονται το Σάββατο 10/10 ίδιες ώρες (ή την Παρασκευή 9/10 εάν έτσι συμφωνήσουν οι φοιτητές τους και βοηθοί στις 28-29/9).

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Αργιών, κλπ:
Όποτε χάνεται μία ημέρα εργαστηρίων, π.χ. λόγω αργίας, τα εργαστήρια εκείνης της ημέρας μεταφέρονται στο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, στις ίδιες ώρες που ήταν αρχικά το καθένα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετική μέρα ή και ώρα (π.χ. Παρασκευή) μεταξύ του βοηθού και των φοιτητών του Τμήματος (και η οποία να μην συγκρούεται με τις αναπληρώσεις άλλων Τμημάτων).


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 22 Sep. 2009, by M. Katevenis.