ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2010
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα (Ημέρες/Ώρες)

Έκδοση 1, της 16 Σεπτεμβρίου 2010

Οι διαλέξεις των πρώτων δύο εβδομάδων θα είναι οι εξής:

Εργαστήριο 0 (Τετάρτη-Παρασκευή 22-24 Σεπτεμβρίου):

Το Εργαστήριο 0 διαρκεί μία (1) ώρα, είναι προπαρασκευαστικό, δεν βαθμολογείται, και απευθύνεται μόνο στους πρωτοετείς φοιτητές. Θα γίνει τις παρακάτω ώρες, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου κάθε φοιτητή. Σημαντικό: διαβάστε την εκφώνηση της άσκησης πριν φτάσετε στο εργαστήριο. Το Εργαστήριο βρίσκεται στο υπόγειο του Λευκού Κτιρίου Β, δωμάτιο Β-003.
  Ημέρα/Ώρα:        Φοιτ.(A.M.):  Βοηθοί:
  Τετάρτη 22/9, 3:00   2688 - 2699  Γιάννης Κλωνάτος
  Τετάρτη 22/9, 3:00   2700 - 2711  Κωνσταντίνος Χασάπης
  Τετάρτη 22/9, 4:00   2712 - 2723  Γιάννης Κλωνάτος
  Τετάρτη 22/9, 4:00   2724 - 2735  Κωνσταντίνος Χασάπης
  Πέμπτη 23/9, 3:00   2736 - 2747  Νίκος Ντρίτσος
  Πέμπτη 23/9, 3:00   2748 - 2759  Αντώνης Ψαθάκης
  Πέμπτη 23/9, 4:00   2760 - 2771  Νίκος Ντρίτσος
  Πέμπτη 23/9, 4:00   2772 - 2783  Αντώνης Ψαθάκης
  Παρασκευή 24/9, 11:00  2784 - 2795  Λάζαρος Κορομηλάς
  Παρασκευή 24/9, 12:00  2796 - 2807  Λάζαρος Κορομηλάς
  Παρασκευή 24/9, 3:00  2808 - 2819  Γιώργος Παπαδημητρίου
  Παρασκευή 24/9, 4:00  2820 - 2831  Γιώργος Παπαδημητρίου

Τμήματα γιά τα Εργαστήρια 1 έως και 12:

Τα εργαστήρια από το 1 και πέρα θα γίνουν από όλους τους εγγεγραμμένους στο μάθημα. Πριν φτάσετε στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε καταλάβει πλήρως τη θεωρία του εργαστηρίου και να έχετε κάνει γραπτά την προετοιμασία που προδιαγράφει η εκφώνηση της άσκησης: ο βαθμός του εργαστηρίου σας λαμβάνει υπ' όψη του και αυτά.

  Τμ. Ημέρα/Ώρα:  Φοιτητές με Α.Μ.:  Βοηθός:

  A1 Δευτέρα 9-11  2688 - 2700   Μανώλης Ζηδιανάκης
  A2 Τρίτη   1-3  2701 - 2713   Νίκος Ντρίτσος
  A3 Τρίτη   1-3  2714 - 2726   Γιάννης Κεσαπίδης
  A4 Τετάρτη 11-1  2727 - 2739   Γιάννης Κλωνάτος
  A5 Τετάρτη  3-5  2740 - 2752   Γιάννης Κλωνάτος
  A6 Τετάρτη  3-5  2753 - 2765   Κωνσταντίνος Χασάπης
  A7 Πέμπτη  3-5  2766 - 2778   Φοίβος Ζακκάκ
  A8 Παρασκευή 11-1  2779 - 2791   Λάζαρος Κορομηλάς
  A9 Παρασκευή 11-1  2792 - 2804   Αντώνης Ψαθάκης
  A10 Παρασκευή 3-5  2805 - 2817   Λάζαρος Κορομηλάς
  A11 Παρασκευή 3-5  2818 - 2830   Σπύρος Λυμπέρης

  B1 Δευτέρα 11-1 κατόπιν εγγραφής  (θα καθοριστεί συντόμως)
  B2 Δευτέρα 11-1 κατόπιν εγγραφής  (θα καθοριστεί συντόμως)
  B3 Δευτέρα 7-9 κατόπιν εγγραφής  (θα καθοριστεί συντόμως)
  B4 Τρίτη  3-5 κατόπιν εγγραφής  (θα καθοριστεί συντόμως)
  B5 Τρίτη  7-9 κατόπιν εγγραφής  (θα καθοριστεί συντόμως)
  B6 Τετάρτη 11-1 κατόπιν εγγραφής  (θα καθοριστεί συντόμως)
  B7 Πέμπτη 11-1 κατόπιν εγγραφής  (θα καθοριστεί συντόμως)
  Β8 Πέμπτη 11-1 κατόπιν εγγραφής  (θα καθοριστεί συντόμως)
  Β9 Πέμπτη  1-3 κατόπιν εγγραφής  (θα καθοριστεί συντόμως)
  Β10 Πέμπτη  1-3 κατόπιν εγγραφής  (θα καθοριστεί συντόμως)
  Β11 Παρασκευή 5-7 κατόπιν εγγραφής  (θα καθοριστεί συντόμως)

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Αργιών, κλπ:
Όποτε χάνεται μία ημέρα εργαστηρίων, π.χ. λόγω αργίας, τα εργαστήρια εκείνης της ημέρας μεταφέρονται στο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, στις ίδιες ώρες που ήταν αρχικά το καθένα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετική μέρα ή και ώρα μεταξύ του βοηθού και των φοιτητών του Τμήματος (και η οποία να μην συγκρούεται με τις αναπληρώσεις άλλων Τμημάτων).


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 16 Sep. 2010, by M. Katevenis.