ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2011
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα (Ημέρες/Ώρες)

Έκδοση 3, της 11 Νοεμβρίου 2011

Τμήματα γιά τα Εργαστήρια 1 έως και 12:

Τα εργαστήρια από το 1 και πέρα θα γίνουν από όλους τους εγγεγραμμένους στο μάθημα. Πριν φτάσετε στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε καταλάβει πλήρως τη θεωρία του εργαστηρίου και να έχετε κάνει γραπτά την προετοιμασία που προδιαγράφει η εκφώνηση της άσκησης: ο βαθμός του εργαστηρίου σας λαμβάνει υπ' όψη του και αυτά.

  Τμ. Ημέρα/Ώρα:  Φοιτητές με Α.Μ.:  Βοηθός:

  A1 Τετάρτη 3-5  2865 - 2877   Λάζαρος Κορομηλάς
  A2 Τετάρτη 3-5  2878 - 2890   Χρίστη Συμεωνίδου
  A3 Τετάρτη  5-7  2891 - 2903   Λάζαρος Κορομηλάς
  A4 Τετάρτη  5-7  2904 - 2916   Νίκος Λαύκας
  A5 Πέμπτη 1-3   2917 - 2929   Φώτης Νικολαΐδης
  A6 Πέμπτη 1-3   2930 - 2942   Γιάννης Μανουσάκης
  A7 Πέμπτη  3-5  2943 - 2955   Φώτης Νικολαΐδης
  A8 Πέμπτη  3-5  2956 - 2968   Κώστας Γραμματικάκης
  A9 Πέμπτη  5-7  2969 - 2981   Ευάγγελος Καφενταράκης
  A10 Παρασκευή 3-5  2982 - 2994   Τάσος Παπαγιάννης
  A11 Παρασκευή 3-5  2995 - 3007   Μύρων Αποστολάκης

  B1 Τρίτη  7-9 κατόπιν εγγραφής  Μαρία Κουτσογιαννάκη
  B2 Τετάρτη 1-3  κατόπιν εγγραφής  Μαρία Κουτσογιαννάκη
  B3 Τετάρτη 1-3  κατόπιν εγγραφής  Μύρων Αποστολάκης
  B4 Τετάρτη 7-9 κατόπιν εγγραφής  Νίκος Ντρίτσος
  B5 Πέμπτη 9-11 κατόπιν εγγραφής  Κώστας Γραμματικάκης
  B6 Πέμπτη 11-1 κατόπιν εγγραφής  Γιάννης Μανουσάκης
  B7 Πέμπτη 11-1 κατόπιν εγγραφής  Ευάγγελος Καφενταράκης
  Β8 Πέμπτη  7-9 κατόπιν εγγραφής  Νίκος Ντρίτσος
  Β9 Παρασκευή 1-3 κατόπιν εγγραφής  Χρίστη Συμεωνίδου
  Β10 Παρασκευή 5-7 κατόπιν εγγραφής  Τάσος Παπαγιάννης
  Β11 Παρασκευή 5-7 κατόπιν εγγραφής  Νίκος Λαύκας

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Αργιών, κλπ:
Όποτε χάνεται μία ημέρα εργαστηρίων, π.χ. λόγω αργίας, τα εργαστήρια εκείνης της ημέρας μεταφέρονται στο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, στις ίδιες ώρες που ήταν αρχικά το καθένα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετική μέρα ή και ώρα μεταξύ του βοηθού και των φοιτητών του Τμήματος (και η οποία να μην συγκρούεται με τις αναπληρώσεις άλλων Τμημάτων).

Ελεύθερες Ώρες Εργαστηρίου:

Ο χώρος του Εργαστηρίου, Λευκό Κτίριο Β-003, θα παραμένει ανοικτός και διαθέσιμος γιά ελεύθερη χρήση από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του μαθήματος ορισμένες μέρες και ώρες κάθε βδομάδα, προκειμένου αυτοί να κάνουν οιαδήποτε προετοιμασία ή πρόσθετη εξάσκηση επιθυμούν στην άσκηση της εβδομάδας --ή και σε άλλες ασκήσεις, εάν ο προς τούτο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος-- ή ακόμη και άλλες εκπαιδευτικές εργαστηριακές δραστηριότητες σε θέματα ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων. Οι ελεύθερες αυτές μέρες/ώρες θα είναι, κάθε βδομάδα:

Δευτέρες 1 - 7,   και   Τρίτες 11 - 7

Ο χώρος και οι φοιτητές θα εποπτεύονται κατά τις ώρες αυτές από τον κ. Νίκο Κρασσά (πρωϊνές ώρες) ή τον κ. Εμμανουήλ Νεονάκη (απογευματινές ώρες). Οι φοιτητές μπορούν να ζητούν τη βοήθεια του εποπτεύοντος, και είναι υποχρεωμένοι πάντοτε να ακολουθούν τις υποδείξεις του. Δεν επιτρέπεται ποτέ η ταυτόχρονη παρουσία άνω των 30 φοιτητών στο χώρο του Εργαστηρίου (διότι δεν χωράνε) --τυχόν πρόσθετοι νεοαφικνούμενοι θα πρέπει να περιμένουν την αναχώρηση προηγούμενων συναδέλφων τους. Καμία βαθμολόγηση δεν θα γίνεται κατά τις ελεύθερες ώρες του Εργαστηρίου, και κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει στο κανονικό εργαστηριακό τμήμα στο οποίο ανήκει και να (ξανά-) κάνει εκεί την άσκηση της εβδομάδας γιά εξέταση και βαθμολόγηση από τον κανονικό του βοηθό του μαθήματος. Ανάλογα με την εξέλιξη της χρήσης που θα γίνεται στο χώρο του Εργαστηρίου κατά τις ελεύθερες ώρες, ενδέχεται να τροποποιηθεί το ωράριο ή και ο κανονισμός της χρήσης αυτής εντός του εξαμήνου.


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 11 Nov. 2011, by M. Katevenis.