ΗΥ-121: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Άνοιξη 2010
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΗΥ-121  -  Ηλεκτρικά Κυκλώματα:
Περιγραφή του Μαθήματος

[printer version (old: 7 Feb) - PDF]
[1. Equipment Intro. - Labs & Exercises]

Στόχος του Μαθήματος:

Το μάθημα αυτό έχει διπλό στόχο: (i) Γιά όλους τους φοιτητές Επιστήμης Υπολογιστών, ανεξαρτήτως μελλοντικής ειδίκευσης ή τομέα επαγγελματικής απασχόλησης, να δώσει γενικές, εισαγωγικές γνώσεις υποβάθρου και συναφή εργαστηριακή εμπειρία στην επιστήμη και τεχνολογία του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, περιοχές δηλαδή που συγγενεύουν άμεσα με την κατασκευή των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και με τη χρήση τους μέσα σε άλλες συσκευές, ως ενσωματωμένων υποσυστημάτων. (ii) Γιά όσους ασχοληθούν περισσότερο με τηλεπικοινωνίες να δώσει εισαγωγικές γνώσεις σημάτων και απόκρισης κυκλωμάτων σε αυτά, και, ακόμη περισσότερο, γιά όσους ασχοληθούν με τη μικροηλεκτρονική σχεδίαση και την πολύ μεγάλη κλίμακα ολοκλήρωσης (VLSI - very large scale integrated circuits) να αποτελέσει εισαγωγικό βοήθημα γιά το μάθημα ΗΥ-422 "Εισαγωγή στα Συστήματα VLSI" (μάθημα επιλογής υλικού - Ε4).

Πέρα από το ΗΥ-422, παραπάνω, που είναι το συναφέστερο επόμενο μάθημα, στην περιοχή των τηλεπικοινωνιών συναφή είναι τα μαθήματα HY-215 "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς" (μάθημα κορμού) και HY-330 "Εισαγωγή στη Θεωρία Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων" (μάθημα επιλογής τηλεπικοινωνιών και δικτύων - Ε3). Στην περιοχή του υλικού (hardware), συναφή μαθήματα είναι κυρίως τα HY-120 "Ψηφιακή Σχεδίαση" (κορμού) και ΗΥ-220 "Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων" (Ε4), και λιγότερο τα: HY-225 "Οργάνωση Υπολογιστών" (κορμού), και ΗΥ-325 "Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επεξεργαστών" και ΗΥ-425 "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών" (Ε4).

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

Εργαστήριο:

Το μάθημα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες ασκήσεις σε χαρτί (λίγες...), και δίωρες εβδομαδιαίες εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση: ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού, πολύμετρου, παλμογεννήτριας, παλμογράφου, αντιστάσεων, πυκνωτών, πηνίων, διόδων, τελεστικών ενισχυτών, και transistors.

Βιβλία:

  1. Giorgio Rizzoni: "Ανάλυση Κυκλωμάτων και Σημάτων" (Θεωρία και Εφαρμογές του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - Τόμος 1ος) και "Ηλεκτρονική" (Θεωρία και Εφαρμογές του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - Τόμος 2ος), Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, ISBN 960-02-1901-X (960-02-1902-8 και 960-02-1936-2).
    Πρόκειται γιά μετάφραση στα Ελληνικά των δύο πρώτων από τα τρία μέρη του Αγγλικού πρωτοτύπου: Giorgio Rizzoni: "Principles and Applications of Electrical Engineering" McGraw-Hill, revised 4th edition, ISBN 0-07-288771-0.
  2. Anant Agarwal and Jeffrey Lang: "Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits", Morgan Kaufmann Publishers (Elsevier), 2005, ISBN 978-1-55860-735-4.
  3. Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith "Microelectronics Circuits", 5th edition, Oxford University Press, σε Ελληνική μετάφραση.
Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του μαθήματος έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στο πρώτο (Rizzoni - δύο τόμοι) και το τρίτο (Sedra & Smith) βιβλίο, που υπάρχουν και τα δύο σε Ελληνικές μεταφράσεις. Στη διδασκαλία θα ακολουθήσουμε, ως επί το πλείστον, το πρώτο βιβλίο (Rizzoni). Tο τρίτο βιβλίο (Sedra & Smith) είναι πιό προχωρημένο από το μάθημα αυτό, και αντιστοιχεί περισσότερο σε κάτι μεταξύ του μαθήματος ΗΥ-422 (Εισαγωγή στα Συστήματα VLSI) και ενός μαθήματος σε αναλογικά μικροηλεκτρονικά.

Το δεύτερο βιβλίο (Agarwal & Lang) θα ήταν προτιμότερο από το πρώτο (και από το τρίτο) γιά το μάθημα αυτό, αλλά δεν είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά, ούτε το δίνει το Υπουργείο στους φοιτητές. Αυτό το δεύτερο βιβλίο είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σημερινού σχεδιαστή μικροηλεκτρονικών chips, όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιό "ψηφιακή". Επίσης, αυτό το δεύτερο βιβλίο είναι γραμμένο σε ψηλότερο (ακριβέστερο) επίπεδο, και πιό σύγχρονο από το πρώτο.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας, Εξέτασης Προόδου:

Βαθμολογία:

Βαθμός εργαστηρίου κάτω του 4.0 ή βαθμός τελικής εξέτασης κάτω του 3.5 προκαλεί αποτυχία στο μάθημα. Οι εξετάσεις (προόδου & τελική) είναι με κλειστές σημειώσεις, αλλά μπορείτε να έχετε μαζί σας ένα (1) φύλλο Α4 με προσωπικές σας σημειώσεις. Κάθε αντιγραφή τιμωρείται αυστηρά. Συνιστάται ένθερμα στους εγγεγραμμένους στο μάθημα να διαβάζουν το μάθημα καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου --όχι μόνο κατά την εξεταστική περίοδο-- και να το περάσουν κατά την Α' εξεταστική περίοδο --η εμπειρία του διδάσκοντα δείχνει ότι τα μαθήματα περνιούνται πολύ ευκολότερα τότε, όταν η ύλη είναι ακόμη φρέσκια στη μνήμη.

Διδάσκων, Βοηθοί:

Ηλεκτρονική Επικοινωνία:


[printer version (old: 7 Feb) - PDF]
[1. Equipment Intro. - Labs & Exercises]

Up to the Home Page of CS-121
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 12 Feb. 2010, by M. Katevenis.