ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Ανοιξη 2002
Τμ. Επ. Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περιγραφή του Μαθήματος

Στόχοι του Μαθήματος:

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

Ασκήσεις, Εργασίες, Βιβλίο:

Θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών:

Διδάσκων, Βοηθοί:

Τμήματα Διδασκαλίας:

Φέτος θα εφαρμοστεί, πειραματικά, τουλάχιστο στην αρχή του εξαμήνου, η διδασκαλία του μαθήματος σε δύο τμήματα, με σκοπό την αποσυμφόρηση της αίθουσας και την καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος: περίπου μισοί φοιτητές θα παρακολουθούν το ένα τμήμα, και οι υπόλοιποι μισοί το άλλο (εάν τα ακροατήρια μικρύνουν και το πείραμα δεν έχει ιδιαίτερη επιτυχία, τα δύο τμήματα θα επανενοποιηθούν στη μέση του εξαμήνου). Οι ασκήσεις και εξετάσεις θα είναι κοινές γιά τα δύο τμήματα. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας θα διαφοροποιηθεί ελαφρά στα δύο τμήματα, γιά καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών: Σημείωση της 4 Μαρτίου 2002: Το ακροατήριο κάθε τμήματος, κατά τα τελευταία 3 δίωρα διαλέξεων, έχει μειωθεί στους περίπου 30 φοιτητές. Επομένως, αφού το συνολικό ακροατήριο των 60 ατόμων χωράει στο Αμφιθέατρο Γ, τα δύο τμήματα διδασκαλίας καταργούνται από Δευτέρα 11 Μαρτίου.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας, Ηλεκτρονική Επικοινωνία:

Βαθμολογία:

Βαθμός τελικής εξέτασης κάτω του 4.0 προκαλεί αποτυχία στο μάθημα. Οι εξετάσεις (προόδου & τελική) είναι με κλειστές σημειώσεις. Καθυστερήσεις παράδοσης ασκήσεων και εργασιών συνεπάγονται αφαίρεση 1 βαθμού (σε άριστα 10) γιά καθυστέρηση μέχρι και 4 ημερών, 2 βαθμών γιά καθυστέρηση 5 ημερών έως και 1 εβδομάδας, 4 βαθμών γιά καθυστέρηση 8 ημερών έως και 2 εβδομάδων, και μηδενισμό πέραν τούτου. Οι δυσκολότερες ασκήσεις θα εξεταστούν και προφορικά. Κάθε αντιγραφή (ασκήσεις, εργασία, διαγωνισμοί) τιμωρείται αυστηρά.

Συνιστάται ένθερμα στους εγγεγραμμένους στο μάθημα να λύνουν ανελλειπώς όλες τις ασκήσεις και την εργασία, να διαβάζουν το μάθημα καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου --όχι μόνο κατά την εξεταστική περίοδο-- και να το περάσουν κατά την Α' εξεταστική περίοδο --η εμπειρία του διδάσκοντα δείχνει ότι τα μαθήματα περνιούνται πολύ ευκολότερα τότε, όταν η ύλη είναι ακόμη φρέσκια στη μνήμη.


Up to the Home Page of CS-225
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 4 Mar. 2002, by M. Katevenis.