ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2003
Τμ. Επ. Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών

Στόχοι του Μαθήματος:

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

Ασκήσεις, Εργασίες, Βιβλίο:

Θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών:

Διδάσκοντες, Βοηθοί:

Πρόγραμμα Διδασκαλίας, Ηλεκτρονική Επικοινωνία:

Βαθμολογία:

Βαθμός τελικής εξέτασης κάτω του 3.5 προκαλεί αποτυχία στο μάθημα. Οι εξετάσεις (προόδου & τελική) είναι με κλειστές σημειώσεις. Καθυστερήσεις παράδοσης ασκήσεων και εργασιών συνεπάγονται αφαίρεση 2 βαθμών (σε άριστα 10) γιά καθυστέρηση έως και 1 εβδομάδας, 4 βαθμών γιά καθυστέρηση 8 ημερών έως και 2 εβδομάδων, και μηδενισμό πέραν τούτου. Οι συνηθισμένες βλάβες των υπολογιστών --περιοδικές ή απρόβλεπτες-- δεν παρατείνουν τις προθεσμίες παράδοσης των ασκήσεων. Οι δυσκολότερες ασκήσεις θα εξεταστούν και προφορικά. Κάθε αντιγραφή τιμωρείται αυστηρά.

Συνιστάται ένθερμα στους εγγεγραμμένους στο μάθημα να λύνουν ανελλειπώς όλες τις ασκήσεις και την εργασία, να διαβάζουν το μάθημα καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου --όχι μόνο κατά την εξεταστική περίοδο-- και να το περάσουν κατά την Α' εξεταστική περίοδο --η εμπειρία του διδάσκοντα δείχνει ότι τα μαθήματα περνιούνται πολύ ευκολότερα τότε, όταν η ύλη είναι ακόμη φρέσκια στη μνήμη.


Up to the Home Page of CS-225
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 18 Feb. 2003, by M. Katevenis.