ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2003
Τμ. Επ. Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαγωνισμός Προόδου

Σάββατο, 5 Απριλίου 2003, 10:10 π.μ. - 12:00

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:

  1. Assembly και Γλώσσα Μηχανής: όλα όσα είπαμε στην τάξη· αυτά περιλαμβάνονται στις εκφωνήσεις των σχετικών ασκήσεων, μαζί με τις σελίδες του βιβλίου όπου αυτές παραπέμπουν· και
  2. Υλοποίηση επεξεργαστή: υλοποίηση σε ένα (μακρύ) κύκλο ρολογιού, δηλαδή παράγρ. 5.1, 5.2, 5.3 του βιβλίου: η ύλη περιλαμβάνει τις σελίδες 338 έως και 360· οι σελίδες 361-377 δεν περιλαμβάνονται στην ύλη, αλλά μερικές από αυτές μπορούν να σας βοηθήσουν να καταλάβετε καλύτερα τις σελίδες 351-360.

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή

Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα, ως εξής:


Up to the Home Page of CS-225
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 2 Apr. 2003, by M. Katevenis.