ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2004
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαγωνισμός Προόδου

Σάββατο, 24 Απριλίου 2004, 2:15 μ.μ. - 4:10

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:

  1. Assembly και Γλώσσα Μηχανής: όλα όσα είπαμε στην τάξη· αυτά περιλαμβάνονται στις εκφωνήσεις των σχετικών ασκήσεων, μαζί με τις σελίδες του βιβλίου όπου αυτές παραπέμπουν· και
  2. Υλοποίηση επεξεργαστή: υλοποίηση σε ένα (μακρύ) κύκλο ρολογιού, δηλαδή παράγρ. 5.1, 5.2, 5.3 (η περισσότερη) του βιβλίου: σελίδες 338 έως και 371.

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα, ως εξής:
Up to the Home Page of CS-225
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 21 Apr. 2004, by M. Katevenis.