ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2006
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελική Εξέταση Β' Περιόδου
Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2006, 13:10 - 16:00

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:

 • Όλα όσα διδάχτηκαν στις διαλέξεις του μαθήματος καθ' όλο το εξάμηνο, και
 • Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων 16 (Εικονική Μνήμη) και 17 (Επικοινωνία του Επεξεργαστή με τις Περιφερειακές Συσκευές), και
 • Σχετικά με τις αρτηρίες (buses), το απλό γεγονός ότι αυτές, στη σημερινή τους μορφή, μπορούν να μεταφέρουν ολόκληρα blocks από συνεχόμενες (γειτονικές) λέξεις μνήμης, και ότι το κόστος (χρόνος απασχόλησης της αρτηρίας) μιάς τέτοιας μεταφοράς αποτελείται από δύο συνιστώσες: (α) ένα κόστος εκκίνησης, ανεξάρτητο από το μέγεθος του block, συν (β) ένα κόστος ανά μεταφερόμενη λέξη (επομένως ένα κόστος ανάλογο προς το μέγεθος του block), συνήθως σημαντικά μικρότερο ανά λέξη απ' ό,τι το κόστος εκκίνησης γιά την πρώτη λέξη. Αυτό είναι κατ' αναλογία προς τις γειτονικές προσπελάσεις σε DRAM (§ 16.1).

  Αυτά συγγενεύουν με το παρακάτω έντυπο υλικό τεκμηρίωσης, χωρίς αναγκαστικά να ταυτίζονται με αυτό. Φυσικά, η χρήση αυτού του υλικού τεκμηρίωσης, και ιδιαίτερα του συγκεκριμένου βιβλίου, είναι προαιρετική· άλλα βοηθήματα είναι εξ ίσου αποδεκτά.

  1. Assembly και Γλώσσα Μηχανής: οι εκφωνήσεις των σχετικών ασκήσεων, μαζί με τις σελίδες του βιβλίου όπου αυτές παραπέμπουν.
  2. Υλοποίηση Επεξεργαστή: § 5.1 έως και 5.4 του βιβλίου, ασκήσεις 10 έως και 12.1.
  3. Εξαιρέσεις σε επεξεργαστή: § 5.6 του βιβλίου, § 13.1-13.2 των ασκήσεων.
  4. Σύντομη Εισαγωγή στην Ομοχειρία (Pipelining), τους Επεξεργαστές Superscalar, και τη Μέτρηση Επίδοσης Επεξεργαστών: § 6.1 του βιβλίου, και εκφώνηση ασκήσεων 14.
  5. Κρυφές Μνήμες: § 7.1 έως και 7.3 του βιβλίου, εκφώνηση ασκήσεων 15.
  6. Εικονική Μνήμη: § 7.4 του βιβλίου, εκφώνηση ασκήσεων 16.
  7. Επικοινωνία του Επεξεργαστή με τις Περιφερειακές Συσκευές: § 8.5 έως και 8.8 του βιβλίου, εκφώνηση ασκήσεων 17.
  8. Καλό θα είναι να διαβάσετε επίσης, γιά δικό σας όφελος, παρ' ότι τα περισσότερα δεν είναι στην ύλη ειδικά γιά φέτος: Αρτηρίες (Buses): § 8.4 του βιβλίου.

  Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

  Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα, ως εξής:
  Up to the Home Page of CS-225
   
  © copyright University of Crete, Greece.
  Last updated: 18 Sep. 2006, by M. Katevenis.