ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2006
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαγωνισμός Προόδου
Σάββατο, 1 Απριλίου 2006, 9:10 - 11:00 π.μ.

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:

Όλα όσα διδάχτηκαν στο μάθημα έως και Παρασκευή 24 Μαρτίου 2006 εκτός από το μάθημα της Verilog (Δε.13/3). Βοηθήματα γιά μεγάλο μέρος αυτών (που όμως μπορεί και να μην καλύπτουν όλα όσα είπαμε στο μάθημα) αποτελούν τα εξής:
  1. Assembly και Γλώσσα Μηχανής: ασκήσεις/διαλέξεις 1 έως και 7, μαζί με τις σελίδες του βιβλίου (το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου 3 και μεγάλο μέρος του Appendix A) όπου αυτές παραπέμπουν· και
  2. Υλοποίηση επεξεργαστή: υλοποίηση σε ένα (μακρύ) κύκλο ρολογιού, δηλαδή παράγρ. 5.1, 5.2, 5.3 (η περισσότερη) του βιβλίου: σελίδες 338 έως και 372.

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα, ως εξής:
Up to the Home Page of CS-225
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 28 Mar. 2006, by M. Katevenis.