ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2008
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαγωνισμός Προόδου
Σάββατο, 5 Απριλίου 2008, ώρα 1-3 μμ. (13:15 - 15:05)

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:

Όλα όσα διδάχτηκαν στο μάθημα έως και Πα. 28/3/2008, εκτός από το μάθημα της Verilog (26/3). Βοηθήματα γιά μεγάλο μέρος αυτών (που όμως μπορεί και να μην καλύπτουν όλα όσα είπαμε στο μάθημα) αποτελούν τα εξής:
  1. Assembly και Γλώσσα Μηχανής: ασκήσεις/διαλέξεις 1 έως και 7, βιβλίο (Ελληνική έκδοση) κεφ. 1 και 2· και
  2. Αρτηρίες, Απεικόνιση Μνήμης, Δειγματοληψία, Διακοπές, DMA: ασκήσεις 10i, βιβλίο (Ελληνική έκδοση) § 8.4 και 8.5 (σελ. 601-617)· και
  3. Υλοποίηση επεξεργαστή σε ένα (μακρύ) κύκλο ρολογιού: βιβλίο (Ελληνική έκδοση) § 5.1 έως και 5.4 (σελ. 300-336).

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα, ως εξής:
Up to the Home Page of CS-225
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 2 Apr. 2008, by M. Katevenis.