Πανεπιστήμιο Κρήτης , Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Θέματα Ασφάλειας και Υγείας

Χρήσιμες Πληροφορίες


Κάρτα με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (pdf, doc)

Σε περίπτωση πυρκαιάς (pdf, odt)

Σε περίπτωση καρδιακού προβλήματος (Κάρτα Βασικής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης Ενηλίκου)

¶γχος; (Οδηγίες για τη Διαχείρηση ¶γχους, Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης )

Βοήθησε και εσύ


Γενικοί Κανόνες Ασφάλειας, Υγιεινής και Υγείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (pdf, doc)

Φόρμα Καταγραφής Προβλημάτων: Αν έχετε εντοπίσει στο κτίριο κάποιο πρόβλημα ασφάλειας, ήκάποιο ζήτημα που σχετίζεται με την υγεία, παρακαλώ ενημερώστε την επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας του Τμήματός μας συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.

Φόρμα Γνώσης Παροχής Πρώτων Βοηθειών: Αν έχετε γνώσεις παροχής Πρώτων Βοηθειών παρακαλώ συμπληρώστε αυτήν την φόρμα.

Αν υπάρχει περίπτωση να χρειαστείτε κάποια ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα ενώ είστε στο κτίριο, παρακαλώ ενημερώστε τη Γραμματεία.

Φυλλάδια και Σήματα

Γενικοί Κανόνες Ασφάλειας, Υγιεινής και Υγείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (pdf, doc)

¶γχος; (Οδηγίες για τη Διαχείρηση ¶γχους)

Σήμα Απαγόρευσης Καπνίσματος

Σήμα Απαγόρευσης Φαγητού/Ποτού (και προφανώς καπνίσματος) στις αίθουσες

Παρουσιάσεις και εκδηλώσεις

Η σελίδα δημιουργήθηκε και συντηρείται από τον Γιάννη Τζίτζικα (χρησιμοποιώντας το W3.CSS)