Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος ;

(Qui veut gagner des millions?)

Για Γαλλικά 1ης Γυμνασίου

Επιμέλεια Ερωτήσεων: Αντωνία Δελλαπόρτα, 2019

Διάλεξε Επίπεδο

$

Γαλλικά

Q:
A.
B.
C.
D.