Θεοδοσία Μπίτζου

Αρχιτέκτων Μηχανικός, DEA,
Συντονίστρια δραστηριότητας "Σχεδίαση με Υπολογιστή"
για μηχανικούς
Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΠ,
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας &ΙΤΕ,
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠΗ),
Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα.

E-mail: bitzou@ics.forth.gr
Tηλ: +30 (810) 39 16 56 -- Fax: +30 (810) 39 16 59
Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΤΕ ΤΘ 1385, 71110 Ηράκλειο


Tελείωσα την Αρχιτεκτονική σχολή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1985 στην Αθήνα και στην συνέχεια το 1987 έλαβα ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) από την Γαλλία, σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας που αφορούν το κτίριο. Το μεταπτυχιακό αυτό το διοργάνωνε η σχολή Ecole Nationale des Ponts et Chaussees στο Παρίσι.
Μέσα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μου ήλθα σε επαφή με συστήματα σχεδίασης στον υπολογιστή (CATIA) και παρακολούθησα την έρευνα περιγραφής ενός οντοκεντρικού μοντέλου κτιρίου, που γινότανε στην αρχιτεκτονική σχολή της Μασσαλίας, από το κέντρο GAMSAU.

Από το 1988 εργάζομαι στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του ΙΤΕ.
Η πιο σημαντική μου ασχολία στο ΙΠ, είναι η εκμάθηση προγραμμάτων σχεδίασης στον υπολογιστή για μηχανικούς-σχεδιαστές και η διοργάνωση σεμιναρίων, όπου διδάσκω την χρήση τους.
Η δραστηριότητα αυτή, της οποίας είμαι συντονίστρια, ανήκει στον τομέα των Πολιτιστικών και Πολιτισμικών Συστημάτων του ΙΠ.
Αλλες Σελίδες: Διδασκαλία | Προσωπική Σελίδα