ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2002
Τμ. Επ. Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόγραμμα Διαλέξεων και Εργαστηρίων (κατά προσέγγιση)

Βδ.Ημ. Ημερομ. Θέμα:

        --Εργ.0: γνωριμία με LED's και διακόπτες
 1.1 (23-24/9) Καλωσόρισμα, αναλογικά & ψηφιακά συστήματα, διακόπτες
 1.2 (25-26/9) Λογικές πρ. ΚΑΙ-Ή-ΟΧΙ, πιν.αληθείας, XOR, αποκωδικοπ.

        --Εργ.1: AND-OR-NOT με pushbuttons, XOR, 2-4 dec.w.DPDT
 2.1 (30-1/10) αριθμός συνδυασμών, πολυπλέκτες, Ηλεκτρονόμοι
 2.2 (2-4/10)  Ανάδραση, δισταθή/ταλαντωτές, flip-flop ηλεκτρονόμου

        --Εργ.2: mux4, relays, 3-8 dec., relay RS FF, oscillator
 3.1 (7-8/10)  Πιν.Αλ./Venn/Karnaugh, απλοποίηση, αποκωδ. Abcd-7seg.d.
 3.2 (9-10/10) Karnaugh 3-4 εισόδων, σύνθεση συνδ.κυκλ., counting ckt.

----- εβδομάδα Δημοτικών Εκλογών: 11-21/10 -----

        --Εργ.3: συνδυαστ.κυκλ.ηλεκτρονόμων: αποκωδ. Abcd/0123
         σε 7-seg. display, αριθμός πατημένων διακοπτών.
 4.1 (22-23/10) Άλγερβα Boole, συμβολισμοί πυλών, gates using relays
 4.2 (24-25/10) Μνήμη ηλεκτρονόμων, CMOS transistors, CMOS gates

        --Εργ.4: Μνήμη ηλεκτρονόμων 2x3, IC decoder 3-to-7seg.d.
 5.1 (29-30/10) CMOS gates, Δυαδικοί Αριθμοί, Οκταδικό/Δεκαεξαδικό
 5.2 (31-1/11) Πρόσθεση Δυαδικών, Ημιαθροιστές, Αθροιστές

        --Εργ.5: αθροιστής 1-bit από AND-OR-XOR chips
 6.1 (4-5/11)  mul/div/mod 2**i, wrap-around, 2's complement
 6.2 (6-7/11)  προσθαφαιρέτες 2's complement, αντίθετο αριθμού.

 7.1 (12-13/11) (Flip-flops με πύλες), *Επανάληψη*.
 7.2 (14-15/11) Αργία προετοιμασίας γιά Πρόοδο
 --- (16/11) ===== ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ===

        --Εργ.6: multi-bit ADD/SUB, NORx2->RS FF, +AND/NOT->D FF
 8.1 (18-20/11) Συζήτηση θεμάτων Προόδου, Flip-flops τύπου RS και D
 8.2 (21-22/11) Accumulator, Διφασικό ρολόϊ, καταχωρητής ολίσθησης

        --Εργ.7: D-FF, διφασικά ρολόγια, καταχ. ολίσθησης
 9.1 (25-26/11) Μετρητής από καταχ+αθροιστή (+dec/mux using gates)
 9.2 (27-29/11) Ακμοπυροδ/master-slave, debouncing, επίτρεψη φόρτωσης

        --Εργ.8: load/inc/dec/noop counter, 2-phi/master-slave
10.1 (2-3/12)  Τρικατάστατοι οδηγητές, λεωφόροι (buses)
10.2 (4-5/12)  SRAM: εσωτ.δομή, εξωτ.interface, multi-chip memory sys.

        --Εργ.9: Λεωφόροι (buses), μνήμες SRAM
11.1 (9-10/12) FSM: μετρητής, φώτα κυκλοφορίας, intro Huffman coding.
11.2 (11-12/12) FSM: σειριακή επικοινωνία. Επεξεργ: data mem, accumul.

        --Εργ.10: FSM's
12.1 (16-17/12) ===Αργία: Διημερίδα Συλλόγου Φοιτητών===
12.2 (18-19/12) Επεξεργ: instr.mem, PC, comb.ctrl., 1st instr.set, jump

        --NO LAB  (έπρεπε: Εργ.11: επεξεργαστής)
13.1 (8-9/1)  Επεξεργαστής: branch, add indexed
13.2  (14/1)  control FSM, IC fab, ταχύτητα-κατανάλ. παράγοντες επίδρ.


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 9 Jan. 2003, by M. Katevenis.