Επίσκεψη στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI
του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008, 3:30 - 7:30 μ.μ.

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας) προσκαλεί τους φοιτητές του μαθήματος ΗΥ-120 "Ψηφιακή Σχεδίαση" του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε μιάν επίσκεψη γνωριμίας την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου το απόγευμα. "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών" λέγεται η περιοχή ειδίκευσης των υπολογιστών στην οποία ανήκει η Ψηφιακή Σχεδίαση. "Συστήματα VLSI" (Very Large Scale Integrated Systems) λέγονται τα ψηφιακά εκείνα συστήματα που κατασκευάζονται με πολλά εκατομμύρια transistors πάνω στο ίδιο chip. Το Εργαστήριο λοιπόν Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI (CARV - Computer Architecture and VLSI Systems) του ΙΤΕ-ΙΠ είναι το Εργαστήριο εκείνο όπου κάνουν την έρευνά τους τα μέλη του Τμήματός μας (ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί και προχωρημένοι προπτυχιακοί φοιτητές) που κάνουν έρευνα σε θέματα σχετικά με την Ψηφιακή Σχεδίαση.

Στην επίσκεψη αυτή, οι φοιτητές του μαθήματος θα γνωρίσουν από κοντά: (α) Τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου CARV, (β) Τα μέλη του Εργαστηρίου (Ερευνητές-ΔΕΠ, μηχανικούς, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές), (γ) Τη σύγχρονη τεχνολογία και τα προβλήματά της που απασχολούν ερευνητικά το Εργαστήριο, (δ) Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, και τις προσπάθειες εμπορικής τους εκμετάλλευσης μέσω της ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών, και (ε) Τις συναφείς δυνατότητες απασχόλησης φοιτητών και αποφοίτων στο χώρο. Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής:

Ρυθμίσεις Διδασκαλιών: Προκειμένου να μπορέσουν οι πρωτοετείς φοιτητές να συμμετάσχουν στην επίσκεψη, έγιναν οι εξής ρυθμίσεις: (α) στο μάθημα ΗΥ-110 "Απειροστικός Λογισμός Ι" δεν θα πραγματοποιηθεί φροντιστήριο (5-7) την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου· (β) στο μάθημα ΗΥ-100 "Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών", το σεμινάριο της 17/10 θα μεταφερθεί από 3-5 σε 11-1 στο Αμφιθέατρο Γ, δηλαδή στη θέση του ΗΥ-120 (το οποίο ΗΥ-120 δεν θα γίνει εκείνη τη μέρα).

Δηλώσεις Συμμετοχής: η συμμετοχή είναι δωρεάν και προαιρετική (δεν αποτελεί μέρος του μαθήματος), αλλά προκειμένου να γίνει προγραμματισμός των λεωφορείων και λοιπών παραμέτρων της επίσκεψης, παρακαλούνται όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν να το δηλώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος (διαλείμματα) στα ειδικά προς τούτο έντυπα, σημειώνοντας και σε ποιό μέρος προτιμούν να τους αφήσει το λεωφορείο της επιστροφής. Σας περιμένω με χαρά όλους!
Μανόλης Κατεβαίνης,
Επικεφαλής Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI ΙΤΕ-ΙΠ


Up to the Home Page of CS-120 last updated: 7 Oct. 2008, by M. Katevenis.