ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2012
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα (Ημέρες/Ώρες)

Έκδοση 1, της 24 Σεπτεμβρίου 2012

Πριν φτάσετε στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε καταλάβει πλήρως τη θεωρία του εργαστηρίου και να έχετε κάνει γραπτά την προετοιμασία που προδιαγράφει η εκφώνηση της άσκησης: ο βαθμός του εργαστηρίου σας λαμβάνει υπ' όψη του και αυτά (εργαστήρια 1 έως και 12).


  Τμ. Ημέρα/Ώρα:  Φοιτητές με Α.Μ.:  Βοηθός:

  A1 Τετάρτη 3-5  3018 - 3030   Κωνσταντίνος Παλιούρας
  A2 Τετάρτη 3-5  3031 - 3043   Χρίστη Συμεωνίδου
  A3 Πέμπτη 1-3   3044 - 3056   Παναγιώτης Γαρεφαλάκης
  A4 Πέμπτη 1-3   3057 - 3069   Αλέξανδρος Λαμπρινέας
  A5 Πέμπτη  3-5  3070 - 3082   Παναγιώτης Γαρεφαλάκης
  A6 Πέμπτη  3-5  3083 - 3095   Αλέξανδρος Λαμπρινέας
  Α7 Παρασκευή 9-11  3096 - 3108   Δημήτριος Πούλιος
  Α8 Παρασκευή 9-11  3109 - 3121   Γιάννης Μανουσάκης
  Α9 Παρασκευή 3-5  3122 - 3134   Γιάννης Μανουσάκης
  A10 Παρασκευή 3-5  3135 - 3147   Κάλλια Χρονάκη
  A11 Παρασκευή 7-9  3148 - 3160   Ευάγγελος Καφενταράκης

  B1 Τετάρτη 1-3  κατόπιν εγγραφής  Χρίστη Συμεωνίδου
  B2 Τετάρτη 5-7 κατόπιν εγγραφής  Γεώργιος Βασιλειάδης
  B3 Τετάρτη 5-7 κατόπιν εγγραφής  Δημήτριος Πούλιος
  B4 Τετάρτη 7-9 κατόπιν εγγραφής  Βερονίκη Μόρφη
  B5 Πέμπτη 11-1  κατόπιν εγγραφής  Βερονίκη Μόρφη
  B6 Πέμπτη 11-1  κατόπιν εγγραφής  Ιωάννης Προκοπίου
  B7 Πέμπτη 5-7  κατόπιν εγγραφής  Γεώργιος Βασιλειάδης
  Β8 Πέμπτη  7-9 κατόπιν εγγραφής  Κωνσταντίνος Παλιούρας
  Β9 Παρασκευή 1-3 κατόπιν εγγραφής  Ιωάννης Προκοπίου
  Β10 Παρασκευή 1-3 κατόπιν εγγραφής  Κάλλια Χρονάκη
  Β11 Παρασκευή 5-7 κατόπιν εγγραφής  Ευάγγελος Καφενταράκης

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Αργιών, κλπ:
Όποτε χάνεται μία ημέρα εργαστηρίων, π.χ. λόγω αργίας, τα εργαστήρια εκείνης της ημέρας μεταφέρονται στο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, στις ίδιες ώρες που ήταν αρχικά το καθένα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετική μέρα ή και ώρα μεταξύ του βοηθού και των φοιτητών του Τμήματος (και η οποία να μην συγκρούεται με τις αναπληρώσεις άλλων Τμημάτων).

Ελεύθερες Ώρες Εργαστηρίου:

Ο χώρος του Εργαστηρίου, Λευκό Κτίριο Β-003, θα παραμένει ανοικτός και διαθέσιμος γιά ελεύθερη χρήση από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του μαθήματος ορισμένες μέρες και ώρες κάθε βδομάδα, προκειμένου αυτοί να κάνουν οιαδήποτε προετοιμασία ή πρόσθετη εξάσκηση επιθυμούν στην άσκηση της εβδομάδας --ή και σε άλλες ασκήσεις, εάν ο προς τούτο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος-- ή ακόμη και άλλες εκπαιδευτικές εργαστηριακές δραστηριότητες σε θέματα ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων. Οι ελεύθερες αυτές μέρες/ώρες θα είναι, τουλάχιστο στην αρχή του εξαμήνου, μέχρι νεωτέρας, κάθε βδομάδα:

Δευτέρες 1 - 3 (ή 5 ή 7),   και   Τρίτες 11 - 7

(η ώρα λήξης της Δευτέρας θα διευκρινιστεί συντόμως - έναρξη από Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου). Ο χώρος και οι φοιτητές θα εποπτεύονται κατά τις ώρες αυτές από τον κ. Νίκο Κρασσά (πρωϊνές ώρες) ή τον κ. Εμμανουήλ Νεονάκη ή τον βοηθό του μαθήματος κ. Α. Παπαγιάννη (απογευματινές ώρες). Οι φοιτητές μπορούν να ζητούν τη βοήθεια του εποπτεύοντος, και είναι υποχρεωμένοι πάντοτε να ακολουθούν τις υποδείξεις του. Δεν επιτρέπεται ποτέ η ταυτόχρονη παρουσία άνω των 30 φοιτητών στο χώρο του Εργαστηρίου (διότι δεν χωράνε) --τυχόν πρόσθετοι νεοαφικνούμενοι θα πρέπει να περιμένουν την αναχώρηση προηγούμενων συναδέλφων τους. Καμία βαθμολόγηση δεν θα γίνεται κατά τις ελεύθερες ώρες του Εργαστηρίου, και κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει στο κανονικό εργαστηριακό τμήμα στο οποίο ανήκει και να (ξανά-) κάνει εκεί την άσκηση της εβδομάδας γιά εξέταση και βαθμολόγηση από τον κανονικό του βοηθό του μαθήματος. Ανάλογα με τον αριθμό βοηθών που απομένουν στο μάθημα και την εξέλιξη της χρήσης που θα γίνεται στο χώρο του Εργαστηρίου κατά τις ελεύθερες ώρες, ενδέχεται να τροποποιηθεί το ωράριο ή και ο κανονισμός της χρήσης αυτής εντός του εξαμήνου.


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 24 Sep. 2012, by M. Katevenis.