Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

- προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το υπόβαθρο των φοιτητών της επιστήμης των υπολογιστών -

Άνοιξη 2009 (και Άνοιξη 2008)

Γιώργος Δημητρακόπουλος

Ανακοινώσεις

* Οι παραδόσεις του μαθήματος πραγματοποιούνται στην αίθουσα ΡΑ201 κάθε Τετάρτη 17:00-19:00 και Παρασκευή 19:00-21:00

* Παρακαλείστε να εγγραφείτε στη λίστα του μαθήματος hy121-list at csd dot uoc dot gr (Στείλτε ένα e-mail στο majordomo at csd dot uoc dot gr με κενό subject και γράφοντας στο κύριο σώμα του e-mail subscribe hy121-list)

Παραδόσεις (Άνοιξη 2009)

* Βασικές αρχές ηλεκτρικών κυκλωμάτων - επίπεδα αφαίρεσης λειτουργίας [pdf]
* Τεχνικές ανάλυσης κυκλωμάτων με αντιστάσεις [pdf]
* Ισοδύναμα κυκλώματα και μετασχηματισμοί [pdf]
* H ψηφιακή λογική - περιθώρια θορύβου [pdf]
* Το τρανζίστορ σαν διακόπτης - σχεδίαση λογικών πυλών [pdf]
* Συμπεριφορά εισόδου - εξόδου λογικών πυλών [pdf]
* Ο πυκνωτής και κυκλώματα πρώτης τάξης [pdf]
* Καθυστέρηση λογικών πυλών [pdf]
* Ενέργεια και ισχύς - οι πύλες CMOS [pdf]
* Εξαρτημένες πηγές και ο ενισχυτής [pdf]
* Η δομή και η λειτουργία του MOS τρανζίστορ [pdf]
* Ενισχυτές με τρανζίστορ - ανάλυση μεγάλου σήματος [pdf]
* Ανάλυση μικρού σήματος [pdf]
* Ο τελεστικός ενισχυτής - Κυκλώματα με τελεστικούς ενισχυτές [pdf]
* Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και ψηφιακού σήματος σε αναλογικό [Εξωτερικός σύνδεσμος]
* Μετάδοση σημάτων - γραμμές διάδοσης [αρχείο]

Επιπλέον Παραδείγματα - από τις παραδόσεις (Αν'09)

* Παραδειγματα ανάλυσης κυκλωμάτων με αντιστάσεις [pdf]
* Παραδειγματα ανάλυσης κυκλωμάτων με τρανζίστορ [pdf]
* Παραδειγματα ενισχυτών με τρανζίστορ [pdf]
* Παραδειγματα κυκλωμάτων με τελεστικούς ενισχυτές [pdf]

Ασκήσεις (Άνοιξη 2009)

Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει την επίλυση 8 σετ ασκήσεων των οποίων η παράδοση είναι υποχρεωτική
* Άσκηση 1η [pdf]
* Άσκηση 2η [pdf]
* Άσκηση 3η [pdf]
* Άσκηση 4η [pdf]
* Άσκηση 5η [pdf]
* Άσκηση 6η [pdf]
* Άσκηση 7η [pdf]

Εργαστήρια (Άνοιξη 2009 και Άνοιξη 2008)

Θέματα εξετάσεων (Άνοιξη 2009)

* Πρόοδος [pdf]

Συγγράματα (Άνοιξη 2009)

Τα προτεινόμενα συγγράμματα για το μάθημα είναι τα παρακάτω:
* Giorgio Rizzoni, "Principles and Applications of Electrical Engineering, 5/e", McGraw-Hill
* Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith "Microelectronics Circuits", 5th edition, Oxford University Press
* Jeffrey Lang, Anant Agarwal, "Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits", Morgan Kaufmann

Επικοινωνία

Δημητρακόπουλος, Διδάσκων ΠΔ 407, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
e-mail: gdimitrak at c s d . u o c . g r
Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 16:00 - 17:00 και Παρασκευή 18:00-19:00

Βοηθοί μαθήματος: Δημήτρης Τσιαλιαγκός - tsaliag και Μιχάλης Ζαμπετάκης - mzampet

Βαθμολόγηση (Άνοιξη 2009)

Τελική Εξέταση - 35%
Πρόοδος - 30%
Γραπτές ασκήσεις - 35%

Παλαιότερα - Άνοιξη 2008:   Ασκήσεις

Παλαιότερα - Άνοιξη 2008:   Σημειώσεις Διδασκαλίας

  1. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων: (α) Σημειώσεις (PDF) (β) Παραδείγματα (PDF)
  2. Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με Αντιστάσεις: Σημειώσεις (PDF)
  3. Ισοδύναμα Κυκλώματα και Μετασχηματισμοί: Σημειώσεις (PDF)
  4. Επαναληπτικές Λυμένες Ασκήσεις Β (PDF)
  5. Σχεδίαση Λογικών Πυλών Στατικής CMOS: Σημειώσεις (PDF)
  6. Καθυστέρηση Στατικών Πυλών CMOS: Σημειώσεις (PDF)
  7. Επαναληπτικές Λυμένες Ασκήσεις Γ (PDF)

Τελευταία ενημέρωση 28/5/2009
Προσθήκη URL's Εργαστηρίων και Άνοιξης 2008: 6/2/2010