ΗΥ-121: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
¶νοιξη 2012
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΗΥ-121  -  Ηλεκτρικά Κυκλώματα:
Περιγραφή του Μαθήματος

[printer version - PDF]
[1. Equipment Intro. - Labs & Exercises]

Στόχος του Μαθήματος:

Το μάθημα αυτό έχει διπλό στόχο: (i) γιά όλους τους φοιτητές Επιστήμης Υπολογιστών, ανεξαρτήτως μελλοντικής ειδίκευσης ή τομέα επαγγελματικής απασχόλησης, να δώσει γενικές, εισαγωγικές γνώσεις υποβάθρου και συναφή εργαστηριακή εμπειρία στην επιστήμη και τεχνολογία του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού --και όσο προλαβαίνουμε και του Ηλεκτρονικού-- περιοχές δηλαδή που συγγενεύουν άμεσα με την κατασκευή των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και με τη χρήση τους μέσα σε άλλες συσκευές, ως ενσωματωμένων υποσυστημάτων· (ii) γιά όσους ασχοληθούν περισσότερο με τηλεπικοινωνίες να δώσει εισαγωγικές γνώσεις σημάτων και απόκρισης κυκλωμάτων σε αυτά, και, ακόμη περισσότερο, γιά όσους ασχοληθούν με τη μικροηλεκτρονική σχεδίαση και την πολύ μεγάλη κλίμακα ολοκλήρωσης (VLSI - very large scale integrated circuits) να αποτελέσει εισαγωγικό βοήθημα γιά το μάθημα ΗΥ-422 "Εισαγωγή στα Συστήματα VLSI" (μάθημα επιλογής υλικού - Ε4).

Πέρα από το ΗΥ-422, που είναι το συναφέστερο επόμενο μάθημα, στην περιοχή των τηλεπικοινωνιών συναφή είναι τα μαθήματα HY-215 "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς" (μάθημα κορμού) και HY-330 "Εισαγωγή στη Θεωρία Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων" (μάθημα επιλογής τηλεπικοινωνιών και δικτύων - Ε3). Στην περιοχή του υλικού (hardware), συναφή μαθήματα είναι κυρίως τα HY-120 "Ψηφιακή Σχεδίαση" (κορμού) και ΗΥ-220 "Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων" (Ε4), και λιγότερο τα: HY-225 "Οργάνωση Υπολογιστών" (κορμού), και ΗΥ-325 "Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επεξεργαστών" και ΗΥ-425 "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών" (Ε4).

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

Εργαστήριο:

Το μάθημα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες ασκήσεις σε χαρτί και δίωρες εβδομαδιαίες εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού, πολύμετρου, παλμογεννήτριας, παλμογράφου, αντιστάσεων, πυκνωτών, πηνίων, διόδων/transistors, τελεστικών ενισχυτών, και γραμμής διάδοσης.

Βιβλία:

 1. Anant Agarwal and Jeffrey Lang: "Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits", Morgan Kaufmann Publishers (Elsevier), 2005, ISBN 978-1-55860-735-4.
  Πολύ καλό βιβλίο, σύγχρονο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σημερινού σχεδιαστή μικροηλεκτρονικών chips όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιό "ψηφιακή". Γραμμένο με ακρίβεια, κάπως προχωρημένο. Δυστυχώς, ξενόγλωσσο μόνο, και γι' αυτό μάλλον μη διαθέσιμο δωρεάν στους φοιτητές.
 2. Giorgio Rizzoni: "Ανάλυση Κυκλωμάτων και Σημάτων" (Θεωρία και Εφαρμογές του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), ISBN 960-02-1902-8, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, και το βοήθημά του: "Ηλεκτρονική", ISBN 960-02-1936-2.
  Πρόκειται γιά μετάφραση στα Ελληνικά των δύο τρίτων του Αγγλικού πρωτοτύπου: Giorgio Rizzoni: "Principles and Applications of Electrical Engineering" McGraw-Hill, revised 4th edition, ISBN 0-07-288771-0.
  Γενικά καλό βιβλίο, αρκούντως εισαγωγικό, και διαθέσιμο δωρεάν στους φοιτητές. Το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος θα γίνει από αυτό το βιβλίο· θα καλύψουμε πολλά κεφάλαια του πρώτου, και θα χρησιμοποιήσουμε σαν βοήθημα μερικά του δεύτερου.
 3. Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith: "Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα - Α' Τόμος, με CD", Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010, ISBN 978-960-7182-609.
  Πρόκειται γιά μετάφραση στα Ελληνικά του πρώτου μέρους του: "Microelectronics Circuits", Oxford University Press.
  Αναφέρεται σε (μικρο-) ηλεκτρονικά κυκλώματα, και γι' αυτό αντιστοιχεί στο τελευταίο --και σχετικά μικρότερο-- μέρος του μαθήματος (αντιστοιχεί περισσότερο σε κάτι μεταξύ του μαθήματος ΗΥ-422 (Εισαγωγή στα Συστήματα VLSI) και ενός μαθήματος σε αναλογικά μικροηλεκτρονικά). Έτσι, μόνο σαν συμπληρωματικό βιβλίο αναφοράς έχει νόημα, και δεν προτείνεται σαν κύριο βιβλίο του μαθήματος.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας, Εξέτασης Προόδου:

Βαθμολογία:

Βαθμός εργαστηρίου κάτω του 4.0 ή βαθμός τελικής εξέτασης κάτω του 3.5 προκαλεί αποτυχία στο μάθημα. Οι εξετάσεις (προόδου & τελική) είναι με κλειστές σημειώσεις, αλλά μπορείτε να έχετε μαζί σας ένα (1) φύλλο Α4 με προσωπικές σας σημειώσεις. Συνιστάται ένθερμα στους εγγεγραμμένους στο μάθημα να διαβάζουν το μάθημα καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου --όχι μόνο κατά την εξεταστική περίοδο-- και να το περάσουν κατά την Α' εξεταστική περίοδο --η εμπειρία του διδάσκοντα δείχνει ότι τα μαθήματα περνιούνται πολύ ευκολότερα τότε, όταν η ύλη είναι ακόμη φρέσκια στη μνήμη.

Διδάσκων, Βοηθοί:

Ηλεκτρονική Επικοινωνία:


[printer version - PDF]
[1. Equipment Intro. - Labs & Exercises]

Up to the Home Page of CS-121
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 12 Feb. 2012, by M. Katevenis.