ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2005
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελική Εξέταση

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2005, 9:05 - 12:00 π.μ.

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:

Εξεταστέα ύλη είναι όλα όσα διδάχτηκαν στις διαλέξεις του μαθήματος καθ' όλο το εξάμηνο. Αυτά συγγενεύουν με το παρακάτω έντυπο υλικό τεκμηρίωσης, χωρίς αναγκαστικά να ταυτίζονται με αυτό. Φυσικά, η χρήση αυτού του υλικού τεκμηρίωσης, και ιδιαίτερα του συγκεκριμένου βιβλίου, είναι προαιρετική· άλλα βοηθήματα είναι εξ ίσου αποδεκτά.
  1. Assembly και Γλώσσα Μηχανής: οι εκφωνήσεις των σχετικών ασκήσεων, μαζί με τις σελίδες του βιβλίου όπου αυτές παραπέμπουν.
  2. Υλοποίηση Επεξεργαστή: § 5.1 έως και 5.4 του βιβλίου, ασκήσεις 10v έως και 12.1.
  3. Εξαιρέσεις σε επεξεργαστή: § 5.6 του βιβλίου, § 13.1-13.2 των ασκήσεων.
  4. Σύντομη Εισαγωγή στην Ομοχειρία (Pipelining), τους Επεξεργαστές Superscalar, και τη Μέτρηση Επίδοσης Επεξεργαστών: § 6.1 του βιβλίου, τα μερικά παραπάνω που είπαμε στη διδασκαλία, και εκφώνηση ασκήσεων 14.
  5. Κρυφές Μνήμες: § 7.1 έως και 7.3 του βιβλίου, εκφώνηση ασκήσεων 15.
  6. Εικονική Μνήμη: § 7.4 του βιβλίου, εκφώνηση ασκήσεων 16.
  7. Αρτηρίες (Buses): § 8.4 του βιβλίου.
  8. Επικοινωνία του Επεξεργαστή με τις Περιφερειακές Συσκευές: § 8.5 έως και 8.7 του βιβλίου, και ασκήσεις 10i.

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα, ως εξής:
Up to the Home Page of CS-225
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 8 June 2005, by M. Katevenis.