ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2007
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προαπαιτούμενα γιά Άνοιξη 2007

Ειδικά και μόνο γιά το Εαρινό εξάμηνο 2007, λόγω μη πραγματοποίησης της τελικής εξέτασης Α' περιόδου του προαπαιτουμένου μαθήματος "Ψηφιακή Σχεδίαση (ΗΥ-120)" κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2007, η Συνέλευση Τμήματος της 20 Μαρτίου 2007 αποφάσισε ότι επιτρέπεται η εγγραφή στο παρόν μάθημα "Οργάνωση Υπολογιστών (ΗΥ-225)" γιά το Εαρινό εξάμηνο 2007, πέραν όσων είχαν ήδη περάσει το προαπαιτούμενο μάθημα ΗΥ-120 κατά παλαιότερες εξεταστικές περιόδους, και στούς εξής επιπλέον:

Όσοι είχαν εγγραφεί στο ΗΥ-120 κατά το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2006, και:

Οι φοιτητές αυτοί, των οποίων και αυτών επιτρέπεται η εγγραφή στο ΗΥ-225 (Αν'07), φαίνονται στον πίνακα ~hy120/06f/midterm_grades.pdf σημειωμένοι με μη-μηδενικό αριθμό στην δεύτερη στήλη. Ειδικότερα, οι στήλες του πίνακα αυτού είναι:


Up to the Home Page of CS-225
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 28 Mar. 2007, by M. Katevenis.