ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2009
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελική Εξέταση Α' Περιόδου
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009, ώρα 9-12 πμ. (09:10 - 12:00)

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:

Όλα όσα διδάχτηκαν στο μάθημα, εκτός από τα μαθήματα της Verilog. Βοηθήματα γιά μεγάλο μέρος αυτών (που όμως μπορεί και να μην καλύπτουν όλα όσα είπαμε στο μάθημα) αποτελούν τα εξής:
  1. Assembly και Γλώσσα Μηχανής: ασκήσεις/διαλέξεις 1 έως και 7, βιβλίο (Ελληνική έκδοση) κεφ. 1 και 2.
  2. Υλοποίηση επεξεργαστή: ασκήσεις 10, 11, 12, 13, βιβλίο (Ελληνική έκδοση) § 5.1 έως και 5.6 (σελ. 300-364).
  3. Σύντομη Εισαγωγή στην Ομοχειρία (Pipelining), τους Επεξεργαστές Superscalar, και τη Μέτρηση Επίδοσης Επεξεργαστών: ασκήσεις 14, βιβλίο (Ελληνική έκδοση) § 6.1 (σελ. 388-402).
  4. Κρυφές Μνήμες, Εικονική Μνήμη: ασκήσεις 15, 16, βιβλίο (Ελληνική έκδοση) § 7.1 -7.5 (σελ. 486-561).
  5. Αρτηρίες, Απεικόνιση Μνήμης, Δειγματοληψία, Διακοπές, DMA: ασκήσεις 17, βιβλίο (Ελληνική έκδοση) § 8.4 και 8.5 (σελ. 601-617).
  6. Το πρόβλημα της συνοχής κρυφής μνήμης (cache coherence): βιβλίο (Ελληνική έκδοση) § 9.3 (σελ. 21-27).

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα, ως εξής:
Up to the Home Page of CS-225
 
© copyright University of Crete, Greece. Last updated: , by D. Nikolopoulos.