ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2013
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΗΥ-225  -  Οργάνωση Υπολογιστών:
Περιγραφή του Μαθήματος

[printer version - PDF]
[1. SPIM Introduction - Lectures & Exercises]

Στόχοι του Μαθήματος:

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

Ασκήσεις, Εργασίες, Βιβλίο:

Θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών:

Διδάσκοντες, Βοηθοί, Πρόγραμμα, Επικοινωνία:

Βαθμολογία:

Βαθμός τελικής εξέτασης κάτω του 4.0 στα 10 (οιασδήποτε περιόδου) προκαλεί αποτυχία στο μάθημα. Οι εξετάσεις (προόδου και τελική) είναι με κλειστές σημειώσεις. Καθυστερήσεις παράδοσης ασκήσεων και εργασιών συνεπάγονται αφαίρεση 2 βαθμών (σε άριστα 10) για καθυστέρηση έως και μία (1) εβδομάδα, και μηδενισμό πέραν τούτου. Οι δυσκολότερες ασκήσεις θα εξεταστούν και προφορικά. Κάθε αντιγραφή τιμωρείται αυστηρά.
Συνιστάται ένθερμα στους εγγεγραμμένους στο μάθημα να λύνουν ανελλιπώς όλες τις ασκήσεις και την εργασία, να διαβάζουν το μάθημα καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου --όχι μόνο κατά την εξεταστική περίοδο-- και να το περάσουν κατά την Α' εξεταστική περίοδο --η εμπειρία των διδασκόντων δείχνει ότι τα μαθήματα περνιούνται πολύ ευκολότερα τότε, όταν η ύλη είναι ακόμη φρέσκια στη μνήμη.


© copyright University of Crete, Greece. Last updated: 23 Feb. 2013 by M. Katevenis.