Διδάσκων

Βοηθοί

  • Δεν έχουν ακόμα οριστεί.

Τόπος/Χρόνος

  • Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

Βιβλιογραφία

  • “Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους”, K. H. Rosen, Εκδόσεις Α. Τζιόλα
  • Διαφάνειες των διαλέξεων που θα γίνονται διαθέσιμες ηλεκτρονικά στο ημερολόγιο του μαθήματος

Βαθμολογικό σύστημα

  • ΤΒ=max{0.6xBE+0.2xΒΠ+0.2xΒΑ, 0.8xΒΕ+0.2xΒΑ, 0.8xBE+0.2xΒΠ, BE}

όπου

  • TB = Τελικός βαθμός μαθήματος
  • ΒΕ = Βαθμός τελικής εξέτασης
  • BΠ = Βαθμός προόδου
  • BA = Ο μέσος όρος των σειρών ασκήσεων που θα δοθούν συνολικά.

Επίσης, πρέπει ΒΕ > 4.0 και ΤΒ>4.75!
Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι όσοι πάρουν το μάθημα για αναβαθμολόγηση, χάνουν τον προηγούμενο βαθμό τους!

Λίστα μαθήματος

hy472-list@csd.uoc.gr

Διαλέξεις - ημερολόγιο

Ακολουθήστε αυτό το σύνδεσμο για πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος.