Αντώνης Αργυρός

Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ

[ EN | GR ]


Γενικές πληροφορίες

Argyros word art

Ο Αντώνης Αργυρός (Antonis Argyros) είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.) και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.), του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλαβε πτυχίο (B.Sc., 1989), μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc., 1992) και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D., 1996) στην επιστήμη υπολογιστών από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Computational Vision and Active Perception Laboratory του Royal Institute of Technology (KTH) στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υπολογιστική όραση και την αναγνώριση προτύπων, την 3Δ ανακατασκευή καθώς και την παρακολούθηση και αντίληψη κίνησης με έμφαση στην ανάλυση της γεωμετρίας και κίνησης του ανθρώπινου σώματος και την αναγνώριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και χειρονομιών με βάση οπτική πληροφορία. Ενδιαφέρεται επίσης για εφαρμογές της υπολογιστικής όρασης στη ρομποτική και στα έξυπνα περιβάλλοντα. Σε αυτές τις ερευνητικές περιοχές έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 250 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κρίση, και έχει δώσει περισσότερες από 60 προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Argyros word art

Ο Αντώνης Αργυρός έχει διατελέσει πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου ECCV'10, πρόεδρος της επιτροπής προγράμματος των IEEE FG’20, ICVS'19, συνδιοργανωτής των συνεδρίων HANDS'15, '17, '18, '19 και '22, ARVW’20, και συντονιστής θεματικών ενοτήτων σε πολλά κορυφαία συνέδρια της υπολογιστικής όρασης (ICCV, ECCV, BMVC, ICPR), της ρομποτικής (ICRA, IROS) και της επεξεργασίας σήματος (EUSIPCO). Επίσης, είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού IET Image Processing. Έχει υπηρετήσει/υπηρετεί ως μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών Robotics and Automation Letters (RAL) της ΙΕΕΕ, Computer Vision and Image Understanding (CVIU) και Computer Animation and Virtual Worlds (CAVW). Έχει διατελέσει κριτής επιστημονικών εργασιών σε περισσότερα από 35 περιοδικά και μέλος της επιτροπής προγράμματος για περισσότερα από 70 συνέδρια στις περιοχές της υπολογιστικής όρασης, των γραφικών υπολογιστή, της ρομποτικής και άλλων σχετικών θεματικών περιοχών. Aπό το 1999, \ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα στους τομείς της υπολογιστικής όρασης, της αναγνώρισης προτύπων, της ανάλυσης εικόνων και της ρομποτικής.

Κατά το παρελθόν, ο Αντώνης Αργυρός έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Π.Κ., Αναπληρωτής Πρόεδρος του ίδιου Τμήματος, Πρόεδρος της Διιδρυματικής Επιτροπής του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εγκέφαλος και Νους, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε. και μέλος του Strategy Task Group του European Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM). Αυτή την περίοδο είναι Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Π.Κ.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο στο google scholar profile του Αντώνη Αργυρού.


Ενδεικτικά ερευνητικά αποτελέσματα


Ενεργά ερευνητικά έργα

Αυτή την περίοδο, ο Αντώνης Αργυρός συμμετέχει στα παρακάτω ερευνητικά έργα, ασχολούμενος με τις πτυχές τους που έχουν να κάνουν με την υπολογιστική όραση:

  • MAGICIAN - iMmersive leArninG for ImperfeCtion detectIon and repAir through human-robot interactioN, 1/10/2023 - 30/9/2027, Project Investigator for FORTH, H2020
  • I.C.HUMANS - Μη-επεμβατική εκτίμηση και ερμηνεία της αρθρωτής ανθρώπινης κίνησης (UnobtrusIve Capturing of HUman Motion ArticulatioN and Semantics), 01/05/2021 - 30/04/2025, Project Investigator for FORTH, ΕΛΙΔΕΚ (HFRI)
  • Greece4.0 - Δίκτυο Αριστείας για την Ανάπτυξη, Διάδοση και Εφαρμογή Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελληνική Μεταποιητική Βιομηχανία» στο πλαίσιο της Δράσης Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό, 1/8/2023 - 30/9/2025, Project Investigator for University of Crete

Υπάρχει μία πιο λεπτομερής ιστοσελίδα που περιγράφει τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και ερευνητικά αποτελέσματα. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το κανάλι στο youtube το οποίο φιλοξενεί videos από επιλεγμένες ερευνητικές δραστηριότητες.


Ακαδημαϊκά / κοινωνικά δίκτυα

Google Scholar
 
ResearchGate
 
Academia
 
DBLP
 


ORCID
 
arXiv
 
Mendeley
 
Publons
 


Linkedin
 
Youtube
 
Facebook
  
Twitter
 


Αναζήτηση


Τελευταία νέα

Περισσότερες πληροφορίες >>

Διδακτορική Διατριβή

Ο διδακτορικός μου φοιτητής Αμμάρ Γκαμμάζ, υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή το Φεβρουάριο του 2024. Συγχαρητήρια, Ammar!

Προσκεκλημένη Ομιλία

Προσκεκλημένη ομιλία, επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Εφαρμογών Ανθρωποκεντρικής Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δια Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 5 Φεβρουαρίου, 2024, Ρέθυμνο, Ελλάδα.

Διδακτορική Διατριβή

Ο διδακτορικός μου φοιτητής Κώστας Μπαχαρίδης, υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή το Δεκέμβριο του 2023. Συγχαρητήρια, Κώστα!

Προσκεκλημένη Ομιλία

Προσκεκλημένη ομιλία, τελετή αποφοίτησης, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 29 Νοεμβρίου 2023, Ρέθυμνο, Ελλάδα.

Διδακτορική Διατριβή

H διδακτορική μου φοιτήτρια Βικτώρια Μανουσάκη, υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική της διατριβή το Οκτώβριο του 2023. Συγχαρητήρια, Βικτώρια!

Άρθρα, ICCVW'23

Πέντε άρθρα έγιναν δεκτά σε IEEE International Conference on Computer Vision Workshops 2023 (ICCVW 2023).

Προσκεκλημένη Ομιλία

Προσκεκλημένη Ομιλία, HIAS Workshop on AI Frontiers and Interfaces, Ευγενίδειο Ίδρυμα, 6 Ιουλίου 2023, Αθήνα, Ελλάδα.

Συνδιοργανωτής, CVIn4'23

Συνδιοργανώνω το CVIn4 2023 workshop, Computer vision for Industry 4.0 applications (στο PETRA'2023).

Προσκεκλημένη Ομιλία

Προσκεκλημένη Ομιλία, Artificial Intelligence, e-Learning, e-Creativity, 5 Ιουνίου 2023, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Ελλάδα.

Βραβείο Μανασάκη

Ο διδακτορικός μου φοιτητής Κώστας Μπαχαρίδης, έλαβε το τιμητικό βραβείο “Μαρίας-Μιχαήλ Μανασάκη” για το έτος 2021-2022.

Συνδιοργανωτής, SPACE'23

Συνδιοργανώνω το SPACE 2023 workshop, Signal Processing and Machine Learning to Foster Accessibility in Cultural Environments (στο ICASSP'23).

Area Chair, ECCV'22

Συμμετέχω ως AC στο συνέδριο ECCV'22.

Συνδιοργανωτής, HANDS'22

Συνδιοργανώνω το συνέδριο HANDS'22.

Προσκεκλημένη ομιλία

Προσκεκλημένη ομιλία, Διεθνές συνέδριο οργανωμένο από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, 17-18 Σεπτεμβρίου 2022, Ηράκλειο Κρήτης.

Βραβείο Μανασάκη

Ο διδακτορικός μου φοιτητής Αμμάρ Γκαμμάζ, έλαβε το τιμητικό βραβείο “Μαρίας-Μιχαήλ Μανασάκη” για το έτος 2020-2021.

Προσκεκλημένη ομιλία, Telluride 22

Προσκεκλημένη ομιλία στο Workshop on Cognitive Neuromorphic Engineering, 14 Ιουνίου 2022, Telluride, Colorado, USA.

Προσκεκλημένη ομιλία, DigiFest 22

Προσκεκλημένη ομιλία στο DIGIFEST 2022, 13 Μαϊου 2022, Ηράκλειο, Κρήτη.

Προσκεκλημένη ομιλία, Παν. Lincoln

Προσκεκλημένη ομιλία στο Frontiers of Research seminar, 4 Μαϊου 2022, Πανεπιστήμιο Lincoln, UK.

Διαδικτυακό μάθημα

Διαδικτυακό μάθημα, Eπιστήμη και 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Ένα στοίχημα για την ανθρωπότητα, ένα στοίχημα για μας, Mathesis, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, άνοιξη 2022.

Διδακτορική Διατριβή

Ο διδακτορικός μου φοιτητής Dennis Bautembach υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή το Φεβρουάριο του 2022. Συγχαρητήρια Dennis!

Πρόσβαση στο Τ.Ε.Υ.-Π.Κ. και στο Ι.Π.-Ι.Τ.Ε.


Επικοινωνία

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
  τηλ: +30 2810 393502
  e-mail: argyros@csd.uoc.gr
Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ
  τηλ: +30 2810 391704
  e-mail: argyros@ics.forth.gr