Αντώνης Αργυρός

Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ

[ EN | GR ]


Γενικές πληροφορίες

Argyros word art

Ο Αντώνης Αργυρός (Antonis Argyros) είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Τ.Ε.Υ.), του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.) και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.), του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλαβε πτυχίο (B.Sc., 1989), μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc., 1992) και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D., 1996) στην πληροφορική από το ΤΕΥ-ΠΚ. Έχει διατελέσει ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Computational Vision and Active Perception Laboratory Royal Institute of Technology (KTH) στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υπολογιστική όραση και την αναγνώριση προτύπων, την 3Δ ανακατασκευή καθώς και την παρακολούθηση και αντίληψη κίνησης με έμφαση στην ανάλυση της γεωμετρίας και κίνησης του ανθρώπινου σώματος και την αναγνώριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και χειρονομιών με βάση οπτική πληροφορία. Ενδιαφέρεται επίσης για εφαρμογές της υπολογιστικής όρασης στη ρομποτική και στα έξυπνα περιβάλλοντα. Σε αυτές τις ερευνητικές περιοχές έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 180 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κρίση, και έχει δώσει περισσότερες από 60 προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Argyros word art

Ο Αντώνης Αργυρός έχει διατελέσει ως πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου ECCV'10, ως πρόεδρος της επιτροπής προγράμματος των IEEE FG’20, ICVS'19, ως συνδιοργανωτής των συνεδρίων HANDS'15, '17, '18, και '19, ARVW’20, και ως συντονιστής θεματικών ενοτήτων σε πολλά κορυφαία συνέδρια της υπολογιστικής όρασης (ICCV, ECCV, BMVC, ICPR), της ρομποτικής (ICRA, IROS) και της επεξεργασίας σήματος (EUSIPCO). Επίσης, είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Computer Vision and Image Understanding Journal (CVIU) και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού IET Image Processing. Κατά το παρελθόν, έχει υπηρετήσει/υπηρετεί ως μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Robotics and Automation Letters της ΙΕΕΕ και του επιστημονικού περιοδικού Computer Animation and Virtual Worlds (CAVW). Έχει διατελέσει κριτής επιστημονικών εργασιών σε περισσότερα από 35 περιοδικά και ως μέλος της επιτροπής προγράμματος για περισσότερα από 70 συνέδρια στις περιοχές της υπολογιστικής όρασης, των γραφικών υπολογιστή, της ρομποτικής και άλλων σχετικών θεματικών περιοχών. Έχει (συν)επιβλέψει 31 μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές. Αυτή την περίοδο, (συν)επιβλέπει 10 μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές και 5 μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Aπό το 1999, o Αντώνης Αργυρός έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα στους τομείς της υπολογιστικής όρασης, της αναγνώρισης προτύπων, της ανάλυσης εικόνων και της ρομποτικής.

Κατά το παρελθόν, ο Αντώνης Αργυρός έχει διατελέσει ωε Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Π.Κ., Αναπληρωτής Πρόεδρος του ίδιου Τμήματος και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε. Αυτή την περίοδο είναι Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Π.Κ., μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε., μέλος του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εγκέφαλος και Νους, καθώς και αναπληρωματικό μέλος του Δοικητικού Συμβουλίου και μέλος του Strategy Task Group του European Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM).

Μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο στο google scholar profile του Αντώνη Αργυρού.


Ενδεικτικά ερευνητικά αποτελέσματα


Ενεργά ερευνητικά έργα

Αυτή την περίοδο, ο Αντώνης Αργυρός συμμετέχει στα παρακάτω ερευνητικά έργα, ασχολούμενος με τις πτυχές τους που έχουν να κάνουν με την υπολογιστική όραση:

  • HFRI (ΕΛΙΔΕΚ) project SignGuide - Αυτόματη ξενάγηση σε μουσείο με χρήση νοηματικής γλώσσας
  • HFRI (ΕΛΙΔΕΚ) project MuseLearn - Μοντελοποίηση ομάδων επισκεπτών σε μουσεία μέσω τεχνητής όρασης και μηχανικής μάθησης για την παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας (Modeling of museum visitors with computer vision and machine learning techniques for providing targeted educational content and augmented reality games)
  • HFRI (ΕΛΙΔΕΚ) project HealthSign - Ανάλυση νοηματικής γλώσσας σε κινητές συσκευές για διερμηνεία με έμφαση σε υπηρεσίες υγείας (Analysis of sign language on mobile devices for interpretation in the context of health services)

Υπάρχει μία πιο λεπτομερής ιστοσελίδα που περιγράφει τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και ερευνητικά αποτελέσματα. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το κανάλι στο youtube το οποίο φιλοξενεί videos από επιλεγμένες ερευνητικές δραστηριότητες.


Ακαδημαϊκά / κοινωνικά δίκτυα

Google Scholar
 
ResearchGate
 
Academia
 
DBLP
 


ORCID
 
arXiv
 
Mendeley
 
Publons
 


Linkedin
 
Youtube
 
Facebook
  
Twitter
 


Αναζήτηση


Τελευταία νέα

Περισσότερες πληροφορίες >>

Αρθρα, BMVC'21

Δύο άρθρα έγιναν δεκτά στο συνέδριο British Machine Vision Conference (BMVC 2021).

Ομιλία, ICCVW'21

Προσκεκλημένη ομιλία στο Computer Vision in Human-Robot Collaborative Factories of the Future (CVinHCR) Workshop, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου IEEE ICCV'21.

Νέο έργο, I.C.HUMANS

Χρηματοδότηση της πρότασης I.C.HUMANS (Μη-επεμβατική εκτίμηση και ερμηνεία της αρθρωτής ανθρώπινης κίνησης). Η I.C.HUMANS ήταν μεταξύ των 17 προτάσεων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΛΙΔΕΚ (HFRI) από όλα τα επιστημονικά πεδία και το μόνο στη θεματική περιοχή "Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας".

Ομιλία, PETRA'21

Προσκεκλημένη ομιλία στο διεθνές συνέδριο PETRA 2021.

Ομιλία, AIAI'21

Προσκεκλημένη ομιλία στο διεθνές συνέδριο International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2021).

Ομιλία, CVPRW'21

Προσκεκλημένη ομιλία στο workshop ChaLearn Looking at People Sign Language Recognition in the Wild στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου IEEE CVPR'21.

Assoc. Editor, ICRA'21

Υπηρετώ ως ΑΕ στο συνέδριο ICRA'21.

Άρθρο, IEEE Trans. on PAMI

Ένα άρθρο με τίτλο "A Review on Deep Learning Techniques for Video Prediction" έγινε δεκτό στο διεθνές περιοδικό IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Ομιλία, FAGEW'20

Προσκεκλημένη ομιλία στο IEEE Workshop on Faces and Gestures in E-health and Welfare (FaGEW 2020), στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου IEEE FG'20.

Άρθρα, ICPR'20

Δύο άρθρα έγιναν δεκτά στο συνέδριο IEEE ICPR'20.

Πρόεδρος, Τ.Ε.Υ.-Π.Κ.

Από την 1/9/2020, υπηρετώ ως Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Area Editor, BMVC'20

Συμμετέχω ως AE στο συνέδριο BMVC'20.

Αρθρα, IEEE IJCNN

Τρία άρθρα έγιναν δεκτά στο συνέδριο International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2020).

Ομιλια, Me and AI'20

Θα δώσω μία προσκεκλημένη ομιλία στο διεθνές συνέδριο "Me and AI: Human Concerns Artificial Minds" (Me and AI 2020).

Αρθρο, IEEE FG'20

Ένα άρθρο με τίτλο "Towards a visual Sign Language dataset for home care services" έγινε δεκτό στο συνέδριο IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG'2020).

Αρθρο, IEEE Trans. TVCG

Ένα άρθρο με τίτλο "3D Hand Tracking in the Presence of Excessive Motion Blur" έγινε δεκτό στο επιστημονικό περιοδικό IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG).

Area Editor, ECCV'20

Συμμετέχω ως Area Editor στο συνέδριο ECCV'2020.

Assoc. Editor, ICRA'20

Συμμετέχω ως AE στο συνέδριο ICRA'20.

Διδακτορική Διατριβή

Ο διδακτορικός μου φοιτητής Κωνσταντίνος Παπουτσάκης υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή το Δεκέμβριο του 2019. Συγχαρητήρια Κώστα!

Βραβειο απο τους φιλους του ΙΤΕ

Ο διδακτορικός μου φοιτητής Κωνσταντίνος Παπουτσάκης, έλαβε βραβείο για τη διδακτορική του διατριβή από το Σύλλογο Φίλων του ΙΤΕ.

Πρόσβαση στο Τ.Ε.Υ.-Π.Κ. και στο Ι.Π.-Ι.Τ.Ε.


Επικοινωνία

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
  τηλ: +30 2810 393502
  e-mail: argyros@csd.uoc.gr
Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ
  τηλ: +30 2810 391704
  e-mail: argyros@ics.forth.gr